STATUS QUO

У Сихові реалізують енергоефективний проект

У Сихівському мікрорайоні реалізовуватимуть проект "Енергоефективний район міста Львова". Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У Львові стартував пілотний проект, як для міста, так і для України — "Енергоефективний район". Проект діє від імені та на підставі доручення Федерального міністерства довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMU). Впроваджуватиметься проект Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Тривалість проекту становить 4,5 років (01.10.2018 — 30.09.2022), а бюджет проекту становить 5 млн. євро. Реалізовуватимуть проект у Сихівському мікрорайоні. Мерія закликає мешканців проявляти ініціативу і брати участь у втіленні даного проекту.

Пілотним районом для впровадження проекту обрано Сихів. У межах Сихова буде обрано пілотний мікрорайон. Проект запропонує обраному мікрорайону додатковий механізм енергоефективних заходів. Запланована підтримка термомодернізації житлового фонду підлягає приведенню її у відповідність з проектом модернізації системи теплопостачання ЄБРР.

Окрім того, проект розробить комплексну модель енергоефективного постачання та споживання теплової енергії для обраного мікрорайону та сприятиме поширенню набутого досвіду.

За словами Ірини Маруняк, директорки департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, станом на сьогодні на кошти Європейського банку реконструкції та розвитку у Сихівському районі планується встановити 480 ІТП у будинках. Перша черга — це встановлення 165 ІТП.

"Будинки для впровадження цього проекту першочергово будуть відбиратися ті, де буде встановлюватися ІТП. Також будемо брати для роботи і ті ЦТП, які власне подають тепло у будинки із встановленням ІТП. Тобто, якщо маємо встановити 165 ІТП у будинках, то ці будинки, умовно, обслуговую 9 ЦТП і, відповідно, цих 9 ЦТП будуть братися за основу, щоб провести комплексний аналіз: в якому стані теплові мережі, в якому стані будинок, які ще інженерні мережі підведені до будинку та ін. На основі такого, загального, аналізу буде відбиратися один мікрорайон на Сихові, де буде проведено комплексні заходи з енергоефективності. Адже люди утеплюють квартири клаптиками, а це не добре, це не дає ефекту. Правильно, коли утеплений цілий будинок, цілий квартал, який черпає теплову енергію від одного ЦТП — тоді ми бачимо енергоефективність. Тому, ми хочемо правильно зрозуміти яким чином економити, і яка власне буде економія тепла в будинках, які йдуть від одного ЦТП. А отриманий досвід, вже як приклад, показати всій Україні".

Ірина Маруняк

Як додала посадовець, з огляду на те, що зростає ціна газу, тепла, то цей проект є дуже актуальним для міста Львова, для України, для мешканців. Тому важливою буде й активність мешканців, і їх зацікавленість у проекті.


В Сыховском микрорайоне реализуют проект "Энергоэффективный район города Львова". Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львове стартовал пилотный проект, как для города, так и для Украины - "Энергоэффективный район". Проект действует от имени и на основании поручения Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии (BMU). Внедряться проект Немецким обществом международного сотрудничества GIZ. Продолжительность проекта составляет 4,5 года (01.10.2018 - 30.09.2022), а бюджет проекта составляет 5 млн евро. Реализовывать проект будут в Сыховском микрорайоне.

Пилотным районом для реализации проекта выбран Сыхов. В рамках Сыхова будет избран пилотный микрорайон. Проект предложит избранному микрорайону дополнительный механизм энергоэффективных мероприятий. Запланирована поддержка термомодернизации жилого фонда подлежит приведению ее в соответствие с проектом модернизации системы теплоснабжения ЕБРР.

Кроме того, проект разработает комплексную модель энергоэффективного поставки и потребления тепловой энергии для выбранного микрорайона и способствовать распространению накопленного опыта.

По словам Ирины Маруняк, директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, на сегодня на средства Европейского банка реконструкции и развития в Сыховском районе планируется установить 480 ИТР в домах. Первая очередь - это установление 165 ИТР.

"Дома внедрения этого проекта в первую очередь будут отбираться те, где будет устанавливаться ИТР. Также будем брать для работы и те ЦТП, которые собственно подают тепло в дома с установкой ИТП. То есть, если должны установить 165 ИТР в домах, то эти дома, условно, обслуживают 9 ЦТП и, соответственно, эти 9 ЦТП будут браться за основу, чтобы провести комплексный анализ: в каком состоянии тепловые сети, в каком состоянии дом и др. На основе такого общего, анализа будет отбираться один микрорайон на Сыхове, где будет проведены комплексные мероприятия по энергоэффективности. Ведь люди утепляют квартиры клочками, а это не хорошо, не дает эффекта. Правильно, когда утеплен целый дом, целый квартал, который черпает тепловую энергию от одного ЦТП - тогда мы видим энергоэффективность. Поэтому мы хотим правильно понять, каким образом экономить, и какая собственно будет экономия тепла в домах, которые идут от одного ЦТП. А полученный опыт, уже в качестве примера, показать всей Украине".

Ирина Маруняк

Как добавила чиновник, учитывая то, что растет цена газа, тепла, то этот проект является очень актуальным для города Львова, для Украины, для жителей. Поэтому важной будет и активность жителей, и их заинтересованность в проекте.

comments powered by Disqus