STATUS QUO

Патрульная полиция, набор, требования, зарплата

У Львові шукають нових патрульних

Починаючи з 10:00 11 липня у Львові розпочався набір в патрульну поліцію. Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Заяви на участь у конкурсі приймаються на офіційному сайті патрульної поліції.

Серед основних вимог до майбутніх інспекторів:

 • громадянство України;
 • вік від 20 до 35 років;
 • повна загальна середня або вища освіта;
 • наявність посвідчення водія категорії В;
 • готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.

Усього відкрито 384 вакансії інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції у місті Львові.

Конкурс складається із декількох етапів: подання заяви (http://80.91.161.100/) та необхідних документів, тестування, медичне обстеження, перевірка фізичної підготовки, співбесіда з поліцейською комісією.

Що пропонується для кандидатів:

 • Заробітна плата від 8 000 грн.
 • Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів
 • Безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС
 • Компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї
 • Гарантована матеріальна допомога у разі ушкодження здоров’я під час служби
 • Можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням

Обов’язки інспектора патрульної поліції

 • Патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку
 • Швидке та ефективне реагування на правопорушення
 • Виїзд на виклики громадян по лінії 102
 • Забезпечення безпеки дорожнього руху
 • Надання невідкладної допомоги громадянам
 • Здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності

Отримати детальну інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за телефоном (044-390-65-00) та на сторінці Патрульної поліції Львова у Facebook.


Начиная с 10:00 11 июля во Львове начался набор в патрульную полицию. Об этом сообщает Патрульная полиция Львова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте патрульной полиции.

Среди основных требований к будущим инспекторов:

 • гражданство Украины;
 • возраст от 20 до 35 лет;
 • полное общее среднее или высшее образование;
 • наличие водительского удостоверения категории В;
 • готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.

Всего открыто 384 вакансии инспектора патрульной полиции Управление патрульной полиции во Львове.

Конкурс состоит из нескольких этапов: представление заявления (http://80.91.161.100/) и необходимых документов, тестирование, медицинское обследование, проверка физической подготовки, собеседование с полицейским комиссией.

Что предлагается кандидатам:

 • Заработная плата от 8000 грн.
 • Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней
 • Бесплатное обслуживание полицейского и членов его семьи в учреждениях здравоохранения МВД
 • Компенсация 75% стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха для полицейского и 50% для членов его семьи
 • Гарантированная материальная помощь в случае повреждения здоровья во время службы
 • Возможность получения высшего образования в высших учебных заведениях системы МВД по государственному заказу

Обязанности инспектора патрульной полиции

 • Патрулирование определенной территории для обеспечения общественной безопасности и порядка
 • Быстрое и эффективное реагирование на правонарушения
 • Выезд на вызовы граждан по линии 102
 • Обеспечение безопасности дорожного движения
 • Оказание неотложной помощи гражданам
 • Осуществление мероприятий, направленных на раскрытие преступлений по горячим следам, а также противодействие преступности

Получить подробную информацию о конкурсном отборе к патрульной полиции можно по телефону (044-390-65-00) и на странице Патрульной полиции во Львове в Facebook

Автор: Тетяна Костенко