STATUS QUO

У львівській школі запровадять виховання емоційного інтелекту

У 25 школах по всій Україні запровадять пілотний проект SEE Learning — програму соціального, емоційного та етичного навчання, повідомляє сайт Нової української школи. Серед закладів проекту буде одна школа з Львівщини.

Програму розробила для 12-річної школи міжнародна команда вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Підґрунтя нового методу — розвиток soft skills — “м’яких навичок” на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій програми — виховання стійкості до негараздів та робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни. Презентація проекту та набір шкіл-учасниць стартує 7-9 липня на V Національній (не)конференції EdCamp Ukraine, на яку вже традиційно з’їдуться близько тисячі освітян з усієї України і ще 20 країн світу. Цьогорічне гасло національної події EdCamp Ukraine – “Хороша людина. Зрощуємо в Україні”. Перед стартом програми SEE Learning в Україні Далай-лама XIV звернеться до української педагогічної спільноти — відео покажуть учасникам та учасницям (не)конференції.

Автори SEE Learning пропонують у своїй програмі п’ять інновацій: виховання в дитині співчуття, інших загальнолюдських цінностей та загалом “емоційного інтелекту”; методи тренування уваги; впровадження “системного мислення” на всіх рівнях освіти; особливий підхід із урахуванням травм і розвиток стійкості; конструктивістська педагогіка, сфокусована на учнівстві.

В Україні SEE Learning зараз випробовують у двох приватних школах: Ліко-школа і DEC School у Києві, але вже сьогодні зацікавлених програмою закладів освіти більше.

“Уже зараз у нас 100 охочих серед учительства з різних регіонів, — розповідає радник міністерки освіти та науки України, засновник і натхненник руху EdCamp Ukraine Олександр Елькін. — Але ж ми ще навіть не оголосили про набір шкіл для “пілоту”.

Які школи увійдуть до 25 закладів проекту, вирішать у рамках конкурсного відбору після  Національної (не)конференції EdCamp Ukraine 2019 у Харкові. Але принцип такий: один регіон — одна школа. Згодом ці школи стануть фундаментом для подальшого впровадження SEE Learning. У навчанні педагогів формуванню в дітей навичок ХХІ століття, що є основою програми, зацікавлені і в МОН. Завдяки гнучкості програми її можна використовувати як окремий предмет, так в процесі інших уроків чи на позакласних заняттях.


В 25 школах по всей Украине введут пилотный проект SEE Learning - программу социального, эмоционального и нравственного обучения, сообщает сайт Новой украинской школы. Среди заведений проекта будет одна школа Львовщины.

Программу разработала для 12-летней школы международная команда ученых на базе Университета Эмори (США) при поддержке Лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV. Основы нового метода - развитие soft skills - "мягких навыков" вроде умение удерживать внимание, системно, креативно и критически мыслить, сочувствовать, работать в команде. Среди других инноваций программы - воспитание устойчивости к неурядицам и работа с психологическими травмами.

Презентация проекта и набор школ-участниц стартует 7-9 июля на V Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine, на которую уже традиционно съедутся около тысячи педагогов со всей Украины и еще 20 стран мира. Нынешний лозунг национального события EdCamp Ukraine - "Хороший человек. Взращиваем в Украине". Перед стартом программы SEE Learning в Украине Далай-лама XIV обратится к украинскому педагогическому сообществу - видео покажут участникам и участницам конференции.

Авторы SEE Learning предлагают в своей программе пять инноваций: воспитание в ребенке сочувствия, других общечеловеческих ценностей и в целом "эмоционального интеллекта"; методы тренировки внимания; внедрение "системного мышления" на всех уровнях образования; особый подход с учетом травм и развитие устойчивости; конструктивистская педагогика, сфокусирована на ученичестве.

В Украине SEE Learning сейчас испытывают в двух частных школах: Лико-школа и DEC School в Киеве, но уже сегодня заинтересованных программой учебных заведений больше.

"Уже сейчас у нас 100 желающих среди учительства из разных регионов, - рассказывает советник Министерка образования и науки Украины, основатель и вдохновитель движения EdCamp Ukraine Александр Элькин. - Но мы еще даже не объявили о наборе школ для "пилота".

Какие школы войдут в 25 заведений проекта, решат в рамках конкурсного отбора после Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine 2019 в Харькове. Но принцип такой: один регион - одна школа. Впоследствии эти школы станут фундаментом для дальнейшего внедрения SEE Learning. В обучении педагогов формированию у детей навыков XXI века, что является основой программы, заинтересованы и в МОН. Благодаря гибкости программы ее можно использовать как отдельный предмет, так в процессе других уроков или на внеклассных занятиях.