STATUS QUO

нитраты, фосфаты, вода

В водоймах міста виявлені фосфати та нітрати

Результати аналізів води у водоймах міста показали перевищення гранично допустимих концентрацій на певні показники. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Працівники хімічної лабораторії КП “Адміністративно-технічне управління” проводять моніторинг водних об’єктів, які розташовані або ж беруть початок на території міста. З початку року відібрано 35 проб води (річок – 2, потоків – 9, ставків – 22 проби). Результати аналізів показали перевищення гранично допустимих концентрацій на такі показники: залізо, аміак, завислі речовини, ХСК, БСК 5, фосфати, СПАР та нітрати.

“Всього за 2016 рік проведено 2800 хімічних аналізів забруднюючих речовин“, - зазначає керівник хімічної лабораторії Ігор Гуменний.


Результаты анализов воды в водоемах города показали превышение предельно допустимых концентраций по определенным показателям. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Работники химической лаборатории КП "Административно-техническое управление" проводят мониторинг водных объектов, которые расположены или берут начало на территории города. С начала года отобрано 35 проб воды (рек - 2, ручьев - 9, прудов - 22 пробы). Результаты анализов показали превышение предельно допустимых концентраций на следующие показатели: железо, аммиак, взвешенные вещества, ХПК, БПК 5, фосфаты, СПАВ и нитраты.

"Всего в 2016 году проведено 2800 химических анализов загрязняющих веществ", - отмечает руководитель химической лаборатории Игорь Гуменный.

Автор: Тетяна Костенко