STATUS QUO

ВИЧ, СПИД, статистика

Де на Львівщині побільшало ВІЛ-інфікованих

У I кварталі 2017 року зареєстровано 128 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції проти 104 випадків за аналогічний період 2016 року. Про це повідомляє Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом.

Найбільша кількість випадків зафіксована у м. Червонограді (388,2 на 100 тис. населення), м. Бориславі 331,9); м. Львові (204,2); м.Дрогобичі (180,3); м.Стрию (191,7) при середньому по області показнику 133,1 випадків на 100 тисяч населення.

За даними центру, епідемія ВІЛ-інфекції у Львівській області сконцентрована у містах – 77,3% нових випадків.

У віковій структурі нових випадків ВІЛ-інфекції переважають особи від 30 до 39 років – 58 випадків або 50% серед дорослих у віці від 15 років.

Зменшення частки вперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб віком 15-24 років у центрі поясняють впливом профілактичних програм серед молоді. Тому можна припустити, що у Львівській області спостерігається початок незначної стабілізації епідемічної ситуації, що в подальшому призведе до зменшення кількості нових випадків захворювань.

Значна кількість ВІЛ-позитивних осіб була інфікована декілька років тому. Тому значно зросла питома вага хворих в стадії СНІДу – IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції.

Дещо зменшилася питома вага статевого шляху передачі – з 73,6%  в I кварталі 2016 року до 65,5% в I кварталі 2017 року. Натомість зріс показник передачі через ін’єкційні наркотики - 34,5% в I кварталі 2017 року при 26,4% в I кварталі 2016 року.

Найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням у Львівській області, як і раніше, залишається туберкульоз.

Станом на 01.04.2017 рік у Львівській області офіційно зареєстровано 3349 випадків ВІЛ-інфекції. Також на обліку перебувало 242 дитини, які народжені від ВІЛ-позитивних матерів, з них у 56 діагноз ВІЛ-інфекції підтверджений, в тому числі у 15 дітей стадія СНІДу; ще у 186 дітей діагноз знаходиться у стадії підтвердження; знято з обліку у зв’язку з відсутністю ВІЛ-інфекції 8 дітей.


В I квартале 2017 года зарегистрировано 128 человек с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции против 104 случая за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает Львовский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Найбильшее количество случаев зафиксировано в г. Червонограде (388,2 на 100 тыс. населения), г. Бориславе 331,9) м. Львове (204,2), г. Дрогобыче (180,3) г. Стрыя (191,7) при среднем по области показателе 133,1.

По данным центра, эпидемия ВИЧ-инфекции во Львовской области сконцентрирована в городах - 77,3% новых случаев.

В возрастной структуре новых случаев ВИЧ-инфекции преобладают лица от 30 до 39 лет - 58 случаев или 50% среди взрослых в возрасте от 15 лет.

Уменьшение доли впервые зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15-24 лет в центре объясняют влиянием профилактических программ среди молодежи. Поэтому можно предположить, что во Львовской области наблюдается начало незначительной стабилизации эпидемической ситуации, что в дальнейшем приведет к уменьшению количества новых случаев заболеваний.

Значительное количество ВИЧ-позитивных были инфицированы несколько лет назад. Поэтому вырос удельный вес больных в стадии СПИДа - IV клинической стадии ВИЧ-инфекции.

Несколько уменьшился удельный вес полового пути передачи - с 73,6% в I квартале 2016 года до 65,5% в I квартале 2017 года. Зато вырос показатель передачи через инъекционные наркотики - 34,5% в I квартале 2017 года при 26,4% в I квартале 2016 года.

Наиболее распространенным СПИД-индикаторным заболеванием во Львовской области по-прежнему остается туберкулез.

По состоянию на 01.04.2017 год в Львовской области официально зарегистрировано 3349 случаев ВИЧ-инфекции. Также на учете находится 242 ребенка, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей, из них у 56 диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден, в том числе у 15 детей - стадия СПИДа; еще у 186 диагноз находится в стадии подтверждения; сняті с учета в связи с отсутствием ВИЧ-инфекции 8 детей.

Автор: Тетяна Костенко