STATUS QUO

Підприємство на Бродівщині повернуло чужий спадок

Прокуратура на Бродівщині повернула майже 40 га земель вартістю 25,6 млн грн., яка належала померлим власникам. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Минулоріч у червні Радехівська місцева прокуратура виявила протиправне рішення Черницької сільської ради Бродівського району. Цим рішенням одному із господарюючих товариств передано на утримання (догляд) та збереження спадкове майно, а саме сільгоспугіддя загальною площею 39,8 га.

Так, всупереч положенням земельного та цивільного законодавства, сільська рада протиправно розпорядилася землями сільськогосподарського призначення, власники яких померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні чи не прийняли спадщину.

На усунення допущених порушень, місцева прокуратура пред’явила позов, який рішенням господарського суду Львівської області області від 24.09.2018 повністю задоволено. Оскаржуване рішення органу місцевого самоврядування визнано незаконним та скасовано, визнано недійсним договір на управління спадщиною, укладений на виконання оскаржуваного рішення, а товариство зобов’язано повернути згадані землі територіальній громаді.

Завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії реального виконання судових рішень, у січні 2019 року вказане судове рішення повністю виконано, підприємством повернуто в розпорядження територіальної громади вищевказані землі сільськогосподарського призначення загальною площею 39,8 га вартістю 25 млн 648 тис грн.


Прокуратура на Бродовщине вернула почти 40 га земель стоимостью 25600000 грн., которая принадлежала умершим собственникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В прошлом году в июне Радеховская местная прокуратура обнаружила противоправное решение Черницкого сельского совета Бродовского района. Этим решением одному из хозяйствующих обществ передано на содержание (уход) и сохранение наследственное имущество, а именно сельхозугодья общей площадью 39,8 га.

Так, вопреки положениям земельного и гражданского законодательства, сельсовет противоправно распорядились землями сельскохозяйственного назначения, владельцы которых умерли, а наследники по закону или завещанию отсутствуют или не приняли наследство.

На устранение допущенных нарушений, местная прокуратура предъявила иск, который решением хозяйственного суда Львовской области области от 24.09.2018 полностью удовлетворен. Обжалуемое решение органа местного самоуправления признано незаконным и отменено, признан недействительным договор на управление наследством, заключенный во исполнение обжалуемого решения, а общество обязано вернуть упомянутые земли территориальной общине.

Благодаря мерам, принятым прокуратурой на стадии реального исполнения судебных решений, в январе 2019 года указанное судебное решение полностью выполнено, предприятие вернуло в распоряжение территориальной общины вышеуказанные земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 39,8 га стоимостью 25 млн 648 тыс грн.