STATUS QUO

У Славському у річки скидають нечистоти

На території Славської селищної ради виявлено несанкціонований скид нечистот. Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції у Львівській області.

При здійсненні державного (нагляду) контролю за додержанням природоохоронного законодавства на території Славської селищної ради працівниками Державної екологічної інспекції у Львівській області спільно із громадським інспектором з охорони довкілля було виявлено пластикову трубу по вулиці Устияновича, що веде у придорожну канаву вздовж дороги загального користування. Слід зазначити, що на момент проведення держконтролю відбувався скид каналізаційних стоків з подальшим потраплянням у річку Славка.

Крім цього, було виявлено виведену пластикову трубу по вулиці Шевченка, що викладена бетонними лотками та переходить у земляну придорожну канаву. У період затяжних опадів з даної придорожної канави через дорожнє покриття по схилу відбувається потрапляння каналізаційних стоків у річку Опір.          

Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції відібрали проби води у місцях потрапляння стоків.

Під час обстеження по вулиці Волошина в північному напрямку біля будівлі очисних споруд працівники Інспекції виявили також витік рідких нечистот на грунт. Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби грунтів для визначення вмісту забруднюючих речовин.За результатами проведених лабораторних досліджень винних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності.


На территории Славского поселкового совета выявлен несанкционированный сброс нечистот. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции во Львовской области.

При осуществлении государственного (надзора) контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории Славского поселкового совета работниками Государственной экологической инспекции во Львовской области совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды была обнаружена пластиковая труба по улице Устияновича, что ведет в придорожную канаву вдоль дороги общего пользования. Следует отметить, что на момент проведения госконтроля происходил сброс канализационных стоков с последующим попаданием в реку Славка.

Кроме этого, была обнаружена выведенная пластиковая труба по улице Шевченко, изложенная бетонными лотками и переходящая в земляную придорожную канаву. В период затяжных осадков по данной придорожной канавы через дорожное покрытие по склону происходит попадание канализационных стоков в реку Опир.

Работники отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции отобрали пробы воды в местах попадания стоков.

При обследовании по улице Волошина в северном направлении у здания очистных сооружений работники Инспекции обнаружили также утечка жидких нечистот на почву. Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пробы почв для определения содержания загрязняющих веществ.

По результатам проведенных лабораторных исследований виновных лиц будут привлечены к административной ответственности.