STATUS QUO

зарплата, статистика

На Львівщині зросла зарплата

Головне управління статистики у Львівській області повідомило про стан заробітної плати на Львівщині.

За даними облстату, у травні 2019 року середня заробітна плата штатного працівника становила 9234 грн. Порівняно з травнем 2018 року номінальна заробітна плата зросла на 18,2%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 8,1%.

Найбільш оплачуваними у травні 2019 року були працівники підприємств та організацій фінансової та страхової діяльності (17653 грн); з добування сирої нафти та природного газу (16744 грн); операцій з нерухомим майном (14739 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (14211 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (5362 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5824 грн), надання інших видів послуг (6267 грн).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 травня 2019 року збільшилася на 81,9 млн грн, або у 2,1 раза, і на початок червня 2019 року становила 156,0 млн грн. Найбільше заборгували працівникам промислових підприємств (131,5 млн грн), за територіальним розподілом найбільші обсяги боргів зафіксовано у Сокальському районі (67,8 млн грн), Червонограді (55,0 млн грн) та Львові (17,7 млн грн).


Главное управление статистики во Львовской области сообщило о состоянии заработной платы на Львовщине.

По данным облстата, в мае 2019 средняя заработная плата штатного работника составила 9234 грн. По сравнению с мая 2018 года номинальная заработная плата выросла на 18,2%, а реальная (с учетом инфляции) - на 8,1%.

Наиболее оплачиваемыми в мае 2019 были работники предприятий и организаций финансовой и страховой деятельности (17653 грн) по добыче сырой нефти и природного газа (16744 грн) операций с недвижимым имуществом (14739 грн), по добыче каменного и бурого угля (14211 грн).

Наименьший размер заработной платы зафиксирован у работников почтовой и курьерской деятельности (5362 грн), временного размещения и организации питания (5824 грн), предоставления других видов услуг (6267 грн).

Сумма задолженности по выплате заработной платы по сравнению с 1 мая 2019 увеличилась на 81,9 млн грн, или в 2,1 раза, и на начало июня 2019 составила 156,0 млн грн. Больше всего задолжали работникам промышленных предприятий (131,5 млн грн), по территориальному делению наибольшие объемы долгов зафиксировано в Сокальском районе (67,8 млн грн), Червонограде (55,0 млн грн) и Львове (17,7 млн грн).