STATUS QUO

парк, Вознесение

Будівництво в парку "Знесіння" визнано незаконним

Господарський суд Львівської області 7 квітня задовольнив позов першого заступника військового прокурора Західного регіону України, яким визнано недійсним договір оренди на землі та витребувано на користь держави в особі Кабінету Міністрів України земельну ділянку в м. Львові на вул. Довбуша, 15 (поблизу парку "Знесіння"). Про це повідомляє військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк на своїй сторінці у Facebook.

Напомним, наприкінці 2008 року між Львівською міською радою та ТОВ "Архібуд" укладено договір оренди вказаної ділянки площею 2,89 га, на якій опісля розпочато будівельні роботи.

Прокуратара вважає, що укладенням зазначеного договору міськрада незаконно, без рішення Кабміну, вилучила з володіння Львівського прикордонного загону ДПС України та передала приватній юридичній особі земельну ділянку в межах історично ареалу Львова поблизу парку "Знесіння". Спершу там планувався житловий квартал, який пізніше перетворився на готельно-рекреаційний комплекс. Згодом, 1 лютого 2017 року, даний суб’єкт господарювання звернувся до державного реєстратора із заявою про реєстрацію на вказаній території об’єкта незавершеного будівництва.

"Але під час реєстрації не зазначено ані ступінь забудови, ані точне місце розташування майна, що не виключало продовження забудовником будівельних робіт та ймовірність ствердження ним, що будівельні роботи, які виконані після 6 лютого 2017 року, були виконані до цієї дати", - зазначає військовий прокурор.

Справа неодноразово розглядалася всіма судовими інстанціями України, і нарешті рішення прийняте. Протягом 10 днів його можуть оскаржити.


Хозяйственный суд Львовской области 7 апреля удовлетворил иск первого заместителя военного прокурора Западного региона Украины, которым признан недействительным договор аренды на землю и истребован в пользу государства в лице Кабинета Министров Украины земельный участок во Львове на ул. Довбуша, 15 (возле парка "Вознесение"). Об этом сообщает военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк на своей странице в Facebook.

Напомним, в конце 2008 года между Львовским городским советом и ООО "Архибуд" был заключен договор аренды указанного участка площадью 2,89 га, на котором начались строительные работы.

Прокуратара считает, что заключением указанного договора горсовет незаконно, без решения Кабмина, изъял из владения Львовского пограничного отряда ГПС Украины и передал частому юридическому лицу земельный участок в пределах исторически ареала Львова возле парка "Вознесение". Сначала там планировался жилой квартал, который позже превратился в гостинично-рекреационный комплекс. Впоследствии, 1 февраля 2017 года, данный субъект хозяйствования обратился к государственному регистратору с заявлением о регистрации на указанной территории объекта незавершенного строительства.

"Но при регистрации не указаны ни степень застройки, ни точное место нахождения имущества, что не исключало продолжение застройщиком строительных работ и вероятность утверждения им, что строительные работы, выполненные после 6 февраля 2017 года, были выполнены до этой даты", - отмечает военный прокурор.

Дело неоднократно рассматривалось всеми судебными инстанциями Украины, и, наконец, решение принято. Теперь в течение 10 дней его могут обжаловать.

Автор: Тетяна Костенко