STATUS QUO

Ірландський архітектор проектуватиме парк на Львівщині

У Гніздичівській об’єднаній територіальній громаді починають створення ландшафтного парку. Проект парку для громади безкоштовно розробить ірландський архітектор Кайл Галлахер, а реалізувати його на волонтерських засадах допоможуть мешканці громади. Про це повідомляє Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Як повідомила проектний менеджер Гніздичівської ОТГ Оксана Романів, під час розробки генерального плану селища Гніздичів з’ясувалося, що окремі території мають обмеження щодо використання. До таких територій належить урочище Царинка поблизу стадіону "Кохавинка".

За словами Оксани Романів, спеціалісти з двох львівських університетів запропонували створити у цьому місці ландшафтний парк. Проте проект парку вони оцінили у 500 тисяч гривень, що для громади виявилось нереальною сумою. Необхідні кошти громада спробувала знайти через фонд "Єврорегіон Карпати-Україна", однак отримати підтримку фонду не вдалося.

"У жовтні цього року Гніздичів відвідав архітектор з Ірландії Кайл Галлахер, який розробляв проекти парків у Лондоні, Нью-Йорку та Литві і зараз працює у Львові. Після того, як волонтерка Патріс Станкавіч, яка уже рік працює у нашій громаді, розповіла про ідею створення парку, пан Галлахер погодився виготовити проект парку безкоштовно. Для нього цей парк стане своєрідною візитівкою в Україні. Ідею створення парку підтримав директор Кохавинської паперової фабрики Титикало Михайло Федорович, погодившись оплатити зйомку і детальний план території".

Оксана Романів

Упорядкувати територію, відведену під парк, на добровільних засадах зголосилося вже чимало мешканців громади. І їхня кількість постійно зростає. Тож через тиждень у Гніздичеві проведуть першу толоку.

Бачення парку через 5 років в Оксани Романів таке:

"Територія відкритого простору, де б жителі могли корисно проводити своє дозвілля, мали змогу активно відпочивати і займатися спортом - шахами, тенісом, волейболом, кінним спортом. Парк – місце зустрічей, фестивалів, спілкування, творчості".

У Гніздичеві сподіваються, що створення парку приверне до них увагу екологічних та інших фондів. Можливо, у них знайдуться проекти, які можна реалізувати у цій ОТГ.


В Гнездычевской объединенной территориальной громаде начинают создание ландшафтного парка. Проект парка бесплатно разработает ирландский архитектор Кайл Галлахер, а реализовать его на волонтерских началах помогут жители громады. Об этом сообщает Офис реформ во Львовском РО АГУ.

Как сообщила проектный менеджер Гнездычевской ОТГ Оксана Романив, при разработке генерального плана поселка Гнездичев выяснилось, что отдельные территории имеют ограничения по использованию. К таким территориям относится урочище Царынка возле стадиона "Кохавинка".

По словам Оксаны Романив, специалисты из двух львовских университетов предложили создать в этом месте ландшафтный парк. Однако проект парка они оценили в 500 000 гривен, что для громады оказалось нереальной суммой. Необходимые средства громада попыталась найти через фонд "Еврорегион Карпаты-Украина", однако получить поддержку фонда не удалось.

"В октябре этого года Гнездичев посетил архитектор из Ирландии Кайл Галлахер, который разрабатывал проекты парков в Лондоне, Нью-Йорке и Литве и сейчас работает во Львове. После того, как волонтер Патрис Станкавич, которая уже год работает в нашей громаде, рассказала об идее создания парка, господин Галлахер согласился изготовить проект парка бесплатно. Для него этот парк станет своеобразной визитной карточкой в ​​Украине. Идею создания парка поддержал директор Кохавинской бумажной фабрики Тытыкало Михаил Федорович, согласившись оплатить съемку и детальный план тер тории".

Оксана Романив

Благоустроить территорию, отведенную под парк, на добровольных началах согласились уже немало жителей громады. И их количество постоянно растет. Поэтому через неделю в Гнездичеве проведут первый субботник.

Видение парка через 5 лет у Оксаны Романив следующее:

"Территория открытого пространства, где бы жители могли полезно проводить свой досуг, имели возможность активно отдыхать и заниматься спортом - шахматами, теннисом, волейболом, конным спортом. Парк - место встреч, фестивалей, общения, творчества".

В Гнездичеве надеются, что создание парка привлечет к ним внимание экологических и других фондов. Возможно, у них найдутся проекты, которые можно реализовать в этой ОТГ.