STATUS QUO

У Львові просять заборонити використовувати тварин у цирках

Виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення "Про гуманне ставлення до тварин", яким визнає їхню експлуатацію в цирках та дельфінаріях неприпустимою. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Відтак, місто підготує відповідне звернення до президента та прем’єр-міністра щодо невідкладного внесення змін до законодавства України у сфері захисту тварин.

Окрім того, рішенням передбачено створення Центру для реабілітації тварин, які постраждали від жорстокого поводження, на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння".

Нагадаємо, раніше у Львові було прийнято рішення про заборону пересувних та інших мобільних цирків.

До слова, від використання тварин у циркових виставах повністю або частково відмовилися близько півсотні країн світу. Наприклад, загальнонаціональна заборона на експлуатацію тварин діє в Австрії, Угорщині, Великій Британії, Греції, Данії, Італії, Нідерландах, Хорватії, Чехії, Швеції, Фінляндії та Ізраїлі. Локальні заборони запроваджено в США, Австралії, Аргентині, Бразилії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Норвегії, Естонії тощо.


Исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение "О гуманном отношении к животным", которым признает их эксплуатацию в цирках и дельфинариях недопустимой. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Следовательно, город подготовит соответствующее обращение к президенту и премьер-министра относительно безотлагательного внесения изменений в законодательство Украины в сфере защиты животных.

Кроме того, решением предусмотрено создание Центра реабилитации животных, пострадавших от жестокого обращения, на территории регионального ландшафтного парка "Вознесение".

Напомним, ранее во Львове было принято решение о запрете передвижных и других мобильных цирков.

К слову, от использования животных в цирковых представлениях полностью или частично отказались около полусотни стран мира. Например, общенациональный запрет на эксплуатацию животных действует в Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии и Израиле. Локальный запрет введен в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии и др.