STATUS QUO

В селі на Львівщині, де горіло хімпідприємство, зафіксували забруднення ґрунту

У селі Чишки Пустомитівського району, де у серпні сталася пожежа на хімічному підприємстві, виявили забруднення води та ґрунту. Про це повідомляє Держекоінспекція у Львівській області. 

Нагадаємо, 30 серпня, поблизу Львова у селі Чишки Давидівської ОТГ близько 14:00 виникла пожежа. Горіло територія підприємства "Ніка Друк", що виготовляє хімічні препарати: фарби, розчинники, пакувальні матеріали тощо.

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції провели дослідження відібраних 26 вересня 2019 року проб води та ґрунтів на території села Чишки Пустомитівського району поблизу підприємства, де сталася пожежа.

Отже, у пробах води хімічні показники виглядають наступним чином:

 • в поверхневій воді з придорожньої канави в селі Чишки по вул. Л.Українки, 51 приблизно 400 м від території підприємства: водневий показник - 5,68 од.рН. (при нормі 6,5-8,5), сухий залишок - 1500 мг/дм3 (при нормі 1000,0), хімічне споживання кисню - 8270 мг/дм3 (при нормі 30,0); важкі метали, які не нормуються згідно нормативного документу (залізо - 2,12 мг/дм3, хром загальний - 0,015 мг/дм3, цинк - 0,018 мг/дм3, мідь - 0,007 мг/дм3, свинець - 0,118 мг/дм3, кадмій - 0,023 мг/дм3, марганець - 0,65 мг/дм3);
 • в поверхневій воді з придорожньої канави в селі Чишки по вул. Л.Українки, 53 приблизно 150 м від території підприємства: водневий показник - 6,82 од.рН (при нормі 6,5-8,5), сухий залишок-1200 мг/дм3 (при нормі 1000,0), хімічне споживання кисню - 3000,0 мг/дм3 (при нормі 30,0); важкі метали, які не нормуються згідно нормативного документу (залізо – 4,93 мг/дм3, хром загальний - 0,033 мг/дм3, цинк - 0,014 мг/дм3, мідь - 0,008 мг/дм3, свинець - 0,052 мг/дм3, кадмій - 0,023 мг/дм3, марганець – 6,27 мг/дм3).

За результатами лабораторних досліджень у відібраних пробах ґрунту виявлено перевищення забруднюючих речовин  відносно фонової проби:

 • у пробі ґрунту № 1, відібраній на земельній ділянці вздовж рову в селі Чишки по вулиці Л. Українки навпроти будинку 51 – п'ятиоксид фосфору в 1,9 рази, хлориди в 2 рази, цинк в 5,6 разів, кадмій в 2,5 рази, залізо в 4,2 рази, свинець в 3,7 раз, нафтопродукти (неполярні вуглеводні) в 4,3 рази ;
 • у пробі ґрунту № 2, відібраній на земельній ділянці вдовж канави, 10 м на північ через дорогу від проби № 1 - п'ятиоксид фосфору в 1,2 рази, хлориди в 2,2 рази, цинк в 4,1 рази, кадмій в 2,6 рази, залізо в 5,5 разів, свинець в 2,4 рази, нафтопродукти (неполярні вуглеводні) в 4,8 рази ;
 • у пробі ґрунту № 3, відібраній на земельній ділянці вдовж канави, 10 м на північний схід від проби № 2 - п'ятиоксид фосфору в 1,5 рази, хлориди в 3,2 рази, цинк в 12,8 раз, кадмій в 2,4 рази, залізо в 12 раз, свинець в 23,5 рази, хром загальний в 1,6 рази, нафтопродукти (неполярні вуглеводні) в 5,4 рази;
 • у пробі ґрунту № 4, відібраній на земельній ділянці вдовж канави, на південь від проби № 1 - цинк в 6,4 рази, кадмій в 2,4 рази, залізо в 8,7 раз, свинець в 4,6 рази, хром загальний в 1,6 рази, нафтопродукти (неполярні вуглеводні) в 7,1 раз.

В селе Чишки Пустомытовского района, где в августе произошел пожар на химическом предприятии, обнаружили загрязнения воды и почвы. Об этом сообщает Госэкоинспекция во Львовской области. 

Напомним, 30 августа, вблизи Львова в селе Чишки Давыдовской ОТГ около 14:00 возник пожар. Горела территория предприятия "Ника Печать", производящее химические препараты: краски, растворители, упаковочные материалы.

Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции провели исследование отобранных 26 сентября 2019 проб воды и почв на территории села Чишки Пустомытовского района вблизи предприятия, где произошел пожар.

Итак, в пробах воды химические показатели выглядят следующим образом:

 • в поверхностной воде из придорожной канавы в селе Чишки по ул. Л. Украинки, 51 примерно 400 м от территории предприятия: водородный показатель - 5,68 ед. рН (при норме 6,5-8,5), сухой остаток - 1500 мг / дм3 (при норме 1000,0), химическое потребление кислорода - 8270 мг / дм3 (при норме 30,0) тяжелые металлы, которые не нормируются согласно нормативного документа (железо - 2,12 мг / дм3, хром общий - 0,015 мг / дм3, цинк - 0,018 мг / дм3, медь - 0,007 мг / дм3, свинец - 0,118 мг / дм3, кадмий - 0,023 мг / дм3, марганец - 0,65 мг / дм3);
 • в поверхностной воде из придорожной канавы в селе Чишки по ул. Л. Украинки, 53 примерно 150 м от территории предприятия: водородный показатель - 6,82 ед. рН (при норме 6,5-8,5), сухой остаток-1200 мг / дм3 (при норме 1000,0), химическое потребление кислорода - 3000,0 мг / дм3 (при норме 30,0) тяжелые металлы, которые не нормируются согласно нормативному документу (железо - 4,93 мг / дм3, хром общий - 0,033 мг / дм3, цинк - 0,014 мг / дм3, медь - 0,008 мг / дм3, свинец - 0,052 мг / дм3, кадмий - 0,023 мг / дм3, марганец - 6,27 мг / дм3).

По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах почвы выявлено превышение загрязняющих веществ относительно фоновой пробы:

 • в пробе почвы № 1, отобранной на земельном участке вдоль рва в селе Чишки по улице Л. Украинки напротив дома 51 - пятиоксид фосфора в 1,9 раза, хлориды в 2 раза, цинк в 5,6 раз, кадмий в 2, 5 раза, железо в 4,2 раза, свинец в 3,7 раз, нефтепродукты (неполярные углеводороды) в 4,3 раза;
 • в пробе почвы № 2, отобранной на земельном участке вдоль канавы, 10 м на север через дорогу от пробы № 1 - пьятиоксид фосфора в 1,2 раза, хлориды в 2,2 раза, цинк в 4,1 раза, кадмий в 2,6 раза, железо в 5,5 раза, свинец в 2,4 раза, нефтепродукты (неполярные углеводороды) в 4,8 раза;
 • в пробе почвы № 3, отобранной на земельном участке вдоль канавы, 10 м на северо-восток от пробы № 2 - пьятиоксид фосфора в 1,5 раза, хлориды в 3,2 раза, цинк в 12,8 раз, кадмий в 2 4 раза, железо в 12 раз, свинец в 23,5 раза, хром общий в 1,6 раза, нефтепродукты (неполярные углеводороды) в 5,4 раза;
 • в пробе почвы № 4, отобранной на земельном участке вдоль канавы, к югу от пробы № 1 - цинк в 6,4 раза, кадмий в 2,4 раза, железо в 8,7 раз, свинец в 4,6 раза, хром общий в 1,6 раза, нефтепродукты (неполярные углеводороды) в 7,1 раз.