STATUS QUO

"Львівобленерго" поверне Дрогобичу майже 300 тисяч гривень

ПрАТ "Львівобленерго" поверне до міського бюджету Дрогобича 283 923 гривень за користування землею. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради.

Як зазначають у міськраді, використання земельних ділянок без належних на це підстав завдає значних збитків місцевому бюджету у вигляді недоотримання грошових коштів орендної плати або сплати земельного податку.

Для повернення недоотриманих коштів і наповнення бюджету міста відділ правового забезпечення спільно з відділом оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради здійснив обміри земельних ділянок, що використовуються ПрАТ "Львівобленерго". У результаті проведеної роботи 3 липня 2019 року між Дрогобицькою міською радою та ПрАТ "Львівобленерго" було укладено три договори про добровільне повернення Дрогобицькій міській раді безпідставно збережених коштів, які підлягають поверненню власнику землі.

Згідно даних договорів ПрАТ "Львівобленерго" зобов’язалося відшкодувати Дрогобицькій міській раді збитки, заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, та добровільно повернути Дрогобицькій міській раді безпідставно збережені кошти у вигляді неоплаченої орендної плати за користування трьома земельними ділянками, на загальну суму 283 922,79 грн.

“Укладення даних договорів та згода на добровільне повернення коштів у виді неоплаченої орендної плати за користування земельними ділянками свідчить про ґрунтовну правову позицію Дрогобицької міської ради в питанні відшкодування шкоди, завданої громаді міста, з однієї сторони, та про відповідальність перед громадою і бажання до подальшої співпраці ПрАТ "Львівобленерго", з іншої сторони. Повернення громаді Дрогобича 283 922,79 грн — це успішний результат, в основі якого лежить розуміння керівництва ПрАТ "Львівобленерго". Також позитив є в тому, що це спірне питання вирішено в позасудовому порядку за принципами доброзичливості та взаєморозуміння”, — прокоментував заступник міського голови Дрогобича Володимир Коцюба.


ЧАО "Львовоблэнерго" вернет в городской бюджет Дрогобыча 283923 гривен за пользование землей. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета.

Как отмечают в горсовете, использование земельных участков без должных на то оснований наносит значительный ущерб местному бюджету в виде недополучения денежных средств арендной платы или уплаты земельного налога.

Для возврата недополученных средств и наполнения бюджета города отдел правового обеспечения совместно с отделом аренды и приватизации коммунального имущества исполнительного комитета Дрогобычского городского совета осуществил обмеры земельных участков, используемых ЧАО "Львовоблэнерго". В результате проведенной работы 3 июля 2019 года между Дрогобычским городским советом и ЧАО "Львовоблэнерго" было заключено три договора о добровольном возвращении Дрогобычскому городскому совету безосновательно сохранившихся средств, подлежащих возврату владельцу земли.

Согласно данным договоров ЧАО "Львовоблэнерго" обязалось возместить Дрогобычскому городскому совету убытки, причиненные в результате самовольного занятия земельных участков, и добровольно вернуть Дрогобычскому городскому совету безосновательно сохраненные средства в виде неоплаченной арендной платы за пользование тремя земельными участками, на общую сумму 283 922,79 грн.

"Заключение данных договоров и согласие на добровольное возвращение средств в виде неоплаченной арендной платы за пользование земельными участками свидетельствует об обоснованной правовой позиции Дрогобычского городского совета в вопросе возмещения вреда, причиненного громаде города, с одной стороны, и об ответственности перед обществом и желанию к дальнейшему сотрудничеству ЧАО "Львовоблэнерго", с другой стороны. Возвращение общине Дрогобыча 283 922,79 грн - это успешный результат, в основе которого лежит понимание руководства ЧАО "Львовоблэнерго". Также позитив заключается в том, что это спорный вопрос решен во внесудебном порядке по принципам доброжелательности и взаимопонимания", - прокомментировал заместитель городского головы Дрогобыча Владимир Коцюба.