STATUS QUO

водоемы, загрязнены, мусором, Львов

Усі водоймі Львова забруднені сміттям - результати експертизи

В усіх 35 водоймах Львова перевищено допустимі концентрації забруднюючих речовин. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. 

З початку 2017 року хімічна лабораторія КП "Адміністративно-технічне управління" відібрала 70 проб води – 35 у І кварталі та 35 у ІІ кварталі. За результатами аналізів, вода у всіх 35 водних об’єктах, які розташовані або ж беруть початок на території міста, має перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин. За словами керівника хімічної лабораторії Ігоря Гуменного, це пояснюється забрудненням водойм твердими побутовими відходами, використанням вод для миття автомобілів, загниванням рослинності тощо.

Так, у ІІ кварталі 2017 року найбільш забруденими (перевищення п’яти і більше компонентів, таких як залізо, азот, амоній, аміак, фосфати і завислі речовини) виявились водойми: річка "Зубра" (с. Зубра); потік "Білогорський" (вул. Широка); потік "Водяний" (вул. Авіаційна, 7); став (вул. Богданівська - вул. Пластова); річка "Марунька" (500 м від дороги Львів - Винники); потік "Кривчицький" (вул. Старознесенська, 200); потік "Лисиницький" (вул. Тракт-Глинянський, 150).

Перевищення ГДК лише одного компоненту – завислих речовин,  спостерігалось на таких водоймах: став (вул. Пекарська, 50); каскад декоративних ставків (вул. Вахнянина, 29); лісопарк "Погулянка" (Личаківський р-н); став (вул. Митр. Липківського - вул. Заклинських).

Аналізи проводились на наявність таких забруднюючих речовин, як: залізо загальне, азот амонійний, нітрати, нітрити, фосфати, лужність, хлориди, сульфати, завислі речовини, сухий залишок, жири, СПАР, ХСК, БСК-5 та нафтопродукти.

Нагадаємо, хімічна лабораторія КП "Адміністративно-технічне управління" проводить заміри води на 35 водних об’єктах, які розташовані або ж беруть початок на території міста. З них – 3 річки, 9 потоків і 23 ставки. Також обстежують 7 водойм міських парків. Це парк "Піскові озера", "Горіховий гай", Стрийський парк, Снопківський парк, парк "Знесіння", "Шевченківський гай" і лісопарк "Погулянка".


Во всех 35 водоемах Львова превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. 

С начала 2017 года химическая лаборатория КП "Административно-техническое управление" отобрала 70 проб воды - 35 в I квартале и 35 во втором квартале. По результатам анализов, вода во всех 35 водных объектах, расположенных или берущих начало на территории города, имеет превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. По словам руководителя химической лаборатории Игоря Гуменного, это объясняется загрязнением водоемов твердыми бытовыми отходами, использованием вод для мытья автомобилей, загниванием растительности и тому подобное.

Так, во втором квартале 2017 года наиболее загрязнены (превышение пяти и более компонентов, таких как железо, азот, аммоний, аммиак, фосфаты и взвешенные вещества) оказались водоемы: река "Зубра" (с. Зубра) поток "Белогорский" (ул. Широкая) поток "Водяной" (ул. Авиационная, 7); ставок (ул. Богдановская - ул. Пластова) река "Марунька" (500 м от дороги Львов - Винники); поток "Кривчицкий" (ул. Старознесенская, 200); поток "Лисиницкий" (ул. Тракт-Глинянский, 150).

Превышение ПДК только одного компонента - взвешенных веществ, наблюдалось на таких водоемах: ставок (ул. Тараса Шевченко, 50); каскад декоративных прудов (ул. Вахнянина, 29); лесопарк "Погулянка" (Лычаковское р-н); ставок (ул. Митр. Липкивского - ул. Заклинских).

Анализы проводились на наличие таких загрязняющих веществ, как: железо общее, азот аммонийный, нитраты, нитриты, фосфаты, щелочность, хлориды, сульфаты, взвешенные вещества, сухой остаток, жиры, СПАВ, ХПК, БПК-5 и нефтепродукты.

Напомним, химическая лаборатория КП "Административно-техническое управление" проводит замеры воды на 35 водных объектах, расположенных или берущих начало на территории города. Из них - 3 реки, 9 потоков и 23 ставки. Также обследуют 7 водоемов городских парков. Это парк "Песчаные озера", "Ореховая роща", Стрыйский парк, снопковский парк, парк "Вознесение", "Шевченковский гай" и лесопарк "Погулянка".

Автор: Тетяна Костенко