STATUS QUO

На Львівщині суд амністував дезертира

Яворівський районний суд Львівської області виніс рішення щодо дезертира, який не повернувся до частини зі звільнення у 2014 році та по цей час перебуває вдома. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Обвинувачений, будучи військовослужбовцем військової частини польова пошта В3720 за мобілізацією, без поважних причин 24 серпня 2014 не повернувся з добового звільнення до місця проходження військової служби військової частини, яка була розташована у с. Старичі Яворівського району та по теперішній час ухиляється від проходження військової служби.

В судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 408 КК України, визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив суду, що дійсно з 24.08.2014 без дозволу командування залишив військову частину і з того часу перебував за місцем свого проживання. Службу залишив у звязку із сімейними обставинами. Просив застосувати до нього Закону України "Про амністію у 2016 році".

Яворівський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.408КК України, та призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі. Проте звільнив від відбування покарання на підставі п.в статті 1 Закону України "Про амністію у 2016 році" від 22 грудня 2016 року.


Яворовский районный суд Львовской области вынес решение по поводу дезертира, который не вернулся в часть по освобождению в 2014 году и по настоящее время находится дома. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Обвиняемый, будучи военнослужащим воинской части полевая почта В3720 по мобилизации, без уважительных причин 24 августа 2014 года не вернулся с суточного освобождения к месту прохождения военной службы воинской части, которая была расположена в с. Старычи Яворовского района и по настоящее время уклоняется от прохождения военной службы.

В судебном заседании обвиняемый вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 408 УК Украины, признал полностью, чистосердечно раскаялся и пояснил суду, что действительно с 24.08.2014 без разрешения командования оставил воинскую часть и с тех пор находился по месту своего жительства. Службу оставил в связи с семейными обстоятельствами. Просил применить к нему Закона Украины "Об амнистии в 2016 году".

Яворовский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.408КК Украины, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Однако освободил от отбывания наказания на основании П.В статьи 1 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году" от 22 декабря 2016 года.