STATUS QUO

У Львові тимчасові перевізники взяли шість маршрутів

Управління транспорту Львівської міської ради укладе тимчасові договори з трьома перевізниками на шість маршрутів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення "Про укладення тимчасових договорів", згідно з яким управління транспорту з 12 лютого укладе тимчасові договори з трьома перевізниками на обслуговування 6-ти маршрутів:

  • ЛК АТП № 1 — на автобусні маршрути № 19, 37, 40 на строк 3 місяці або до моменту укладення договорів з переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника на вказаних міських автобусних маршрутах загального користування.
  • ТзОВ "Фіакр-Львів" — на автобусний маршрут № 18 на строк 3 місяці або до моменту укладення договору з переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника на вказаному міському автобусному маршруті загального користування.
  • ТзОВ "Успіх БМ" — на автобусні маршрути №№ 48, 50 на строк 3 місяці або до моменту укладення договорів з переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника на вказаних міських автобусних маршрутах загального користування.

Також управління транспорту має оголосити та забезпечити проведення конкурсу з визначення перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування № 8А, 12, 18, 19, 30, 35, 36, 36А, 37, 40, 48, 49, 50, 54 і за результатами проведеного конкурсу укласти договори з переможцями.


Управление транспорта Львовского городского совета заключит временные договоры с тремя перевозчиками на шесть маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение "О заключении временных договоров", согласно которому управление транспорта с 12 февраля заключит временные договоры с тремя перевозчиками на обслуживание 6-ти маршрутов:

  • ЛК АТП № 1 - на автобусные маршруты № 19, 37, 40 на срок 3 месяца или до момента заключения договоров с победителями конкурса по определению автомобильного перевозчика на указанных городских автобусных маршрутах общего пользования.
  • ООО "Фиакр-Львов" - на автобусный маршрут № 18 на срок 3 месяца или до момента заключения договора с победителем конкурса по определению автомобильного перевозчика на указанном городском автобусном маршруте общего пользования.
  • ООО "Успех БМ" - на автобусные маршруты №№ 48, 50 на срок 3 месяца или до момента заключения договоров с победителями конкурса по определению автомобильного перевозчика на указанных городских автобусных маршрутах общего пользования.

Также управление транспорта должно объявить и обеспечить проведение конкурса по определению перевозчика на городских автобусных маршрутах общего пользования № 8А, 12, 18, 19, 30, 35, 36, 36А, 37, 40, 48, 49, 50, 54 и по результатам проведенного конкурса заключить договоры с победителями.