STATUS QUO

Львівська вчителька увійшла у десятку найкращих

Львівська вчителька увійшла у десятку найкращих за версією Global Teacher Prize Ukraine. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. 

Львівська вчителька початкових класів загальноосвітньої школи № 24 ім. М. Конопницької Олена Гальвіцька стала однією з 10 претендентів на отримання національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія, місія якої — підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію Global Teacher Prize Ukraine заснувала ГС "Освіторія" у 2017 році. Переможець отримає 250 тисяч гривень, поїздку у Дубай на Global Education & Skills Forum у березні 2020 року, один рік навчання від Освіторії та цінні призи.

Довідка SQ. Олена Гальвіцька — активна впроваджувачка освітніх реформ згідно з принципами НУШ. У складі робочої групи брала активну участь у розробці Державного стандарту початкової освіти НУШ (2017р.), була однією з вчителів-консультантів для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ЛОІППО, учасницею загальноукраїнських та міських методичних конференцій, тренінгів і семінарів.

У 2016 р. брала активну участь в обговоренні та внесенні змін щодо розвантаження та осучаснення програм для 1−4 класів на освітній платформі EdEra.

Також вона є співукладачкою програми з української мови для 1−4 класів ЗЗСО з навчанням польською мовою, співавтором посібника "Чарівна книга природи", у якому представлено матеріали для конструювання уроків природознавства у 1 класі на інтеграційній основі, співатором посібника "Пори року. Птахи. Я пізнаю природу. 1 клас". У складі творчої групи "Лицем до дитини — НУШ" розробляла інтегровані матеріали для 1 класу за новим Держстандартом. Учасниця проекту "Я у медіапросторі" (2017−2018).

Олена Гальвіцька — переможниця програми "Успішний педагог — 2016". У 2017 р. здобула І місце у Всеукраїнському конкурсі "Творчий вчитель польської мови", організованому Всеукраїнським координаційно-методичним центром навчання польської мови та культури в Дрогобичі. Того ж року на Міжнародному конгресі "Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі" (м. Одеса) презентувала власні педагогічні інновації в початковій ланці освіти.

У 2014 році була нагороджена орденом "Срібний хрест заслуги", а у 2017 — дипломом та медаллю "Педагог-новатор" (2017).


Львовская учительница вошла в десятку лучших по версии Global Teacher Prize Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. 

Львовская учительница начальных классов общеобразовательной школы № 24 им. М. Конопницкой Елена Гальвицька стала одной из 10 претендентов на получение национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

Global Teacher Prize Ukraine - это ежегодная национальная премия, миссия которой - подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию Global Teacher Prize Ukraine основала ГС "Освитория" в 2017 году. Победитель получит 250 000 гривен, поездку в Дубай на Global Education & Skills Forum в марте 2020 года, один год обучения от Освитории и ценные призы.

Справка SQ. Елена Гальвицкая – активная реализатор образовательных реформ в соответствии с принципами НУШ. В составе рабочей группы принимала активное участие в разработке Государственного стандарта начального образования НУШ (2017), Была одной из учителей-консультантов для слушателей курсов повышения квалификации при ЛОИППО, участницей всеукраинских и городских методических конференций, тренингов и семинаров.

В 2016 принимала активное участие в обсуждении и внесении изменений по разгрузке и осовременивании программ для 1-4 классов на образовательный платформе EdEra.

Также она является одним из составителей программы по украинскому языку для 1-4 классов ЗЗСО с обучением на польском языке, соавтором пособия "Волшебная книга природы", в котором представлены материалы для конструирования уроков природоведения в 1 классе по интеграционной основе, соавтором пособия "Времена года. Птицы. Я познаю природу. 1 класс". В составе творческой группы "Лицом к ребенку - НУШ" разрабатывала интегрированные материалы для 1 класса по новому ГОСТу. Участница проекта "Я в медиапространстве" (2017-2018).

Елена Гальвицька - победительница программы "Успешный педагог – 2016". В 2017 получила I место во Всеукраинском конкурсе "Творческий учитель польского языка", организованном Всеукраинским координационно-методическим центром обучения польского языка и культуры в Дрогобыче. В том же году на Международном конгрессе "Глобальные вызовы педагогического образования в университетском пространстве" (г. Одесса) представила собственные педагогические инновации в начальном звене образования.

В 2014 году была награждена орденом "Серебряный крест заслуги", а в 2017 - дипломом и медалью "Педагог-новатор" (2017).