STATUS QUO

Під Трускавцем можливо утворення нового провалу

Під Трускавцем можливо утворення нового провалу, оскільки вода з річки Вишниця змінила траєкторію та потрапила в шахту. Про це повідомляє "Дрогобиччина – новини краю". 

Вода потрапляє в шахту, а тому пришвидшить нове падіння карсту. Цей факт першими виявили працівники СГХП "Полімінерал", проводячи плановий огляд території

Як повідомляє ДНК з посиланням на Дрогобицький районний відділ ГУ ДСНС, 2 листопада на протилежній стороні дороги від провалля утворилась чимала тріщина, діаметр якої місцями сягає від 2 до 3 метрів, а глибина, за словами фахівців, може бути від 40 до 60 метрів. Розкол ґрунту відбувся біля русла річки Вишниця, а тому потік води змінив свою траєкторію і протікає вздовж цієї тріщини, потрапляючи в шахту. Тепер прісна вода ще більше розмиває стінки порожнин рудника №2, що беззаперечно пришвидшить падіння нового карсту. Ситуацію ускладнює й те, що поруч проходить лінія електропередач.

Як розповідали працівники СГХП "Полімінерал", які були в цей час на місці події, в цій ситуації є два варіанти вирішення: відводити русло річки, аби вода не потрапляла в шахту, або тампонувати провалля. Наразі площу довкола провалля обгородили, щоб туди не підходили люди, оскільки це зона підвищеної небезпеки. За словами фахівців, тут в найближчий час можливі локальні обвали, зсуви грунту, де утворилась тріщина.

Також за попередньою інформацією стало відомо, що в обласній адміністрації відбулось екстрене засідання комісії ТЕБ та НС. Було прийнято рішення про те, щоб якнайшвидше розпочати роботи по відведенню русла річки Вишниця.


Под Трускавцем возможно образование нового провала, поскольку вода из реки Вишница изменила траекторию и попала в шахту. Об этом сообщает "Дрогобиччина - новости края". 

Вода попадает в шахту, что ускорит новое падение карста. Этот факт первыми обнаружили работники СГХП "Полиминерал", проводя плановый осмотр территории

Как сообщает ДНК со ссылкой на Дрогобычский районный отдел ГУ ГСЧС, 2 ноября на противоположной стороне дороги от пропасти образовалась большая трещина, диаметр которой местами достигает от 2 до 3 метров, а глубина, по словам специалистов, может быть от 40 до 60 метров. Раскол почвы произошел у русла реки Вишница, поэтому поток воды изменил свою траекторию и протекает вдоль этой трещины, попадая в шахту. Теперь пресная вода еще больше размывает стенки полостей рудника №2, что ускорит падение нового карста. Ситуацию осложняет и то, что рядом проходит линия электропередач.

Как рассказывали работники СГХП "Полиминерал", которые были в это время на месте происшествия, в этой ситуации есть два варианта решения: отводить русло реки, чтобы вода не попадала в шахту, или тампонировать пропасть. Сейчас площадь вокруг пропасть огородили, чтобы туда не подходили люди, поскольку это зона повышенной опасности. По словам специалистов, здесь в ближайшее время возможны локальные обвалы, оползни, где образовалась трещина.

Также по предварительной информации стало известно, что в областной администрации состоялось экстренное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Было принято решение о том, чтобы как можно быстрее начать работы по отводу русла реки Вишница.

comments powered by Disqus