STATUS QUO

У "Сколівських Бескидах" врятували гагару

Цього тижня працівниками НПП "Сколівські Бескиди" підібрали та передали на реабілітацію в Приполонинне лісництво травмованого перелітного птаха - гагару чорношию. Про це повідомляється на сайті НПП "Сколівські Бескиди". 

Як розповів майстер з охорони природи Приполонинного лісництва Михайло Вовкунович, працівники лісництва оглянули птаха та надали йому ветеринарну допомогу. На даний час птах проходить реабілітацію у вільному стані на ставках садиби лісництва.

Довідка SQ. Гагара чорноши́я - вид найбільш поширений серед гагар.  Водоплавний птах розміром з невелику гуску, помітно крупніша за більшість качок, окрім пухівки. У дорослих птахів у шлюбному вбранні лоб, тім'я і задня частина шиї сірі; спина, поперек, надхвістя і плечі чорні, на плечах поперечні білі смуги; верхні покривні пера крил чорні, з білими цятками і металічним полиском; підборіддя і горло сірувато - чорні; велика видовжена прямокутна пляма на передній частині шиї і верх боків тулуба чорні; на боках шиї і вола чорні та білі вузькі поздовжні смуги; низ білий, з темною поперечною смугою на підхвісті; махові пера зверху і хвіст чорно - бурі; дзьоб і ноги чорні; райдужна оболонка ока червона; у позашлюбному вбранні верх чорно - бурий; щоки, передня частина шиї і низ білі; дзьоб сіруватий, на кінці темний. Молоді птахи подібні на дорослих у позашлюбному оперенні, але світліші.


На этой неделе сотрудниками НПП "Сколевские Бескиды" подобрали и передали на реабилитацию в Приполониннное лесничество травмированную перелетную птицу - чернозобую гагару. Об этом сообщается на сайте НПП "Сколевские Бескиды". 

Как рассказал мастер по охране природы Приполонинного лесничества Михаил Вовкунович, работники лесничества осмотрели птицу и предоставили ему ветеринарную помощь. В настоящее время птица проходит реабилитацию в свободном состоянии на ставках усадьбы лесничества.

Справка SQ. Чернозобая гагара - вид наиболее распространен среди гагар. Водоплавающая птица размером с небольшого гуся, заметно крупнее большинства уток, кроме пуховки. У взрослых птиц в брачном наряде лоб, темя и задняя часть шеи серые; спина, поясница, надхвостье и плечи черные, на плечах поперечные белые полосы; верхние покровные перья крыльев черные, с белыми пятнышками и металлическим блеском; подбородок и горло серовато-черные; большое удлиненное прямоугольное пятно на передней части шеи и верхним бокам туловища черные; на боках шеи и черные и белые узкие продольные полосы; низ белый, с темной поперечной полосой на подхвостье; маховые перья сверху и хвост черно-бурые; клюв и ноги черные; радужная оболочка глаза красная; во внебрачной наряде верх черно-бурый; щеки, передняя часть шеи и низ белые; клюв серый, на конце темный. Молодые птицы похожи на взрослых во внебрачном оперении, но светлее.