STATUS QUO

Підприємці на Львівщині намагалися надурити військових

АМКУ оштрафувала двох підприємців, які намагалися обманом виграти торги з закупівлі хліба для військової частини Нацгвардії України.

Адміністративна колегія Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ФОП Цабан Т.І. на 57 тис.грн. та ФОП Бобрушко Р.І. на 31 тис.грн. за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.

Відділення довело, що ФОП Цабан Т.І. та ФОП Бобрушко Р.І. вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій шляхом спотворення результатів торгів у закупівлі "Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні вироби", замовником якої була Військова частина 3002 Національної гвардії України.

Висновки відділення підтверджуються, зокрема: завантаженням документів, однакових за змістом, стилістичним оформленням; зберіганням документів з однаковою назвою файлів; наданням однакових документів, які на вимагав Замовник; використанням спільної електронної адреси; поданням своїх пропозицій з одного і того ж авторизованого електронного майданчика; використанням однієї IP-адреси; синхронністю дій учасників при подачі документів; використанням одного і того ж приміщення та обладнання, що свідчить про спільне ведення господарської діяльності.


АМКУ оштрафовал двух предпринимателей, которые пытались обманом выиграть торги по закупке хлеба для воинской части Нацгвардии Украины. 

Административная коллегия Львовского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала ФЛП Цабан Т.И. на 57 тыс. и ФЛП Бобрушко Р.И. на 31 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов.

Отделение доказало, что ФЛП Цабан Т.И. и ФЛП Бобрушко Р.И. совершили нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий путем искажения результатов торгов в закупке "Хлебопродукты, свежеиспеченные хлебобулочные изделия", заказчиком которой была Воинская часть 3002 Национальной гвардии Украины.

Выводы отделения подтверждаются, в частности: загрузкой документов, одинаковых по содержанию, стилистическим оформлением; хранением документов с одинаковым названием файлов; предоставлением одинаковых документов, которые не требовал Заказчик; использованием общей электронной почты; представлением своих предложений с одной и той же авторизованной электронной площадки; использованием одного IP-адреса; синхронностью действий участников при подаче документов; использованием одного и того же помещения и оборудование, что свидетельствует о совместном ведении хозяйственной деятельности.