STATUS QUO

АТП, перевозки, льотник, проезд

Львівські автоперевізники попереджають про відміну пільгового проїзду

Перевезення пільговиків може змінитися із 1 січня 2019 року. Через брак фінансування пільгових перевезень такі послуги надаватимуться обмежено. Про це повідомляє Львівське обласне відділення громадської організації "ВААП". 

Перевізники звертаються до мешканців області про зміни в перевезеннях пільговиків. Звернення підписали керівники АТП Львівщини.

У зверненні зазначається, що з 2017 року державне фінансування пільговиків припинено. Ці зобов'язання перекладено на органи місцевої влади та місцевого самоврядування. Проте на місцях фінансування надходило не в повному обсязі, а у 2019 році депутати Львівської міської ради прийняли рішення "про відмову автотранспортним підприємствам у виділенні коштів в обласному бюджеті на компенсацію втрат від пільгових перевезень".

"Станом на сьогоднішній день органами місцевої влади не замовлена робота по наданню автотранспортними підприємствами послуг з пільгових перевезень у 2020 році, не сформовано замовлення по обсягах цих послуг і не заплановані кошти у місцевих бюджетах на оплату вказаних послуг", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим АТП повідомляють, що з 1 січня 2020 року на автобусних маршрутах приміського сполучення, які не виходять за межі окремого району, послуги з пільгових перевезень надаватимуться лише за умови наявності виділених коштів у місцевому бюджеті для оплати цих послуг в повному обсязі.

На автобусних маршрутах, які виходять за межі одного району та міжміського сполучення (замовником виступає Львівська обласна держадміністрація) послуги з пільгових перевезень надаватимуться лише за умови наявності виділених коштів в обласному бюджеті для оплати цих послуг в повному обсязі.

Якщо цього не буде зроблено, то з 1 січня 2020 року в автобусах приміського та міжміського сполучення припиняється перевезення пільгових перевезень. Всі пасажири оплачуватимуть 100% вартості проїзду.

24d0aff5cc758cfa0241d155703a67b0.md.jpg cbe6def06e7446fa6a9703e30cad4aec.md.jpg


Перевозки льготников могут измениться с 1 января 2019. Из-за нехватки финансирования льготных перевозок такие услуги будут предоставляться ограничено. Об этом сообщает Львовское областное отделение общественной организации "ВААП". 

Перевозчики обращаются к жителям области об изменениях в перевозках льготников. Обращение подписали руководители АТП Львовской области.

В обращении отмечается, что с 2017 года государственное финансирование льготников прекращено. Эти обязательства переданы местным властям и местному самоуправлению. Однако на местах финансирование поступало не в полном объеме, а в 2019 году депутаты Львовского городского совета приняли решение "об отказе автотранспортным предприятиям в выделении средств в областном бюджете на компенсацию потерь от льготных перевозок".

"По состоянию на сегодняшний день органами местной власти не заказана работа по оказанию автотранспортными предприятиями услуг по льготным перевозкам в 2020 году, не сформирован заказ по объемам этих услуг и не запланированы средства в местных бюджетах на оплату указанных услуг", - говорится в сообщении.

В связи с этим АТП сообщают, что с 1 января 2020 на автобусных маршрутах пригородного сообщения, которые не выходят за пределы отдельного района, услуги по льготным перевозкам будут предоставляться только при условии наличия выделенных средств в местном бюджете для оплаты этих услуг в полном объеме .

На автобусных маршрутах, которые выходят за пределы одного района и междугородного сообщения (заказчиком выступает Львовская областная госадминистрация), услуги по льготным перевозкам будут предоставляться только при условии наличия выделенных средств в областном бюджете для оплаты этих услуг в полном объеме.

Если этого не будет сделано, то с 1 января 2020 в автобусах пригородного и междугородного сообщения прекращается перевозки льготных перевозок. Все пассажиры будут оплачивать 100% стоимости проезда.

Автор: Тетяна Костенко