STATUS QUO

Деякі львівські електрички змінять розклад руху

Львівська залізниця інформує про тимчасові зміни у розкладі руху приміських поїздів.

У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Хоростків – Копиченці, Миколаїв – Щирець, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Косино – Берегово зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках.

 • Упродовж 8-13 липня цього року поїзд №6092 Львів – Здолбунів курсуватиме лише до ст. Дубно, зворотно – за розкладом поїзда №6095 відправленням зі ст. Дубно о 14:22;
 • упродовж 8-13 липня не курсуватиме поїзд №6381/6382 Здолбунів – Дубно – Здолбунів;
 • 8 липня поїзд №6011 сполученням Львів – Трускавець курсуватиме зі змінами у графіку: вирушатиме зі Львова о 13:15 (замість 13:36), Пустомити 13:38-13:39, Щирець-2 13:47-13:48, Щирець-1 13:50-13:52, з. п. Задорожна 14:04-14:05, Миколаїв Дністр. 14:15-14:16, Пісочна 14:23-14:24, Стрий 14:44-14:54, Верхні Гаї 15:12-15:13, Дрогобич 15:25-15:35, Стебник 15:46-15:47; прибуття у Трускавець 15:54;
 • упродовж 9-13 липня поїзд №6091 Здолбунів Пас. – Львів курсуватиме зі змінами у графіку: вирушатиме зі ст. Здолбунів Пас. о 02:25, Миколи Приходька 02:31-02:32, Глинськ Загура 02:40-02:41, Ульбарів 02:46-02:47, Квітневе 02:51-02:52, Озеряни 02:58-03:21, Заруддя 03:26-03:27, Мокрів 03:30-03:31, Мирогоща 03:37-03:38, Дубно 03:45-03:46, Кам`яниця Волин. 03:52-03:53, Підлужжя 03:57-03:58, Птича 04:03-04:04, Верба 04:10-04:11, Турки 04:17-04:18, Рудня-Почаївська 04:26-04:53, Гаї Ситенські 05:01-05:02, Михайлівка 05:07-05:08, пл. 58 км 05:14-05:15, Радивилів 05:20-05:22, далі – за розкладом;
 • упродовж 8-13 липня не курсуватимуть поїзди №803-804 Рівне – Львів відправленням із ст. Рівне о 06:45 та №804-803 Львів – Рівне відправленням зі ст. Львів о 09:53;
 • упродовж 9-11 липня не курсуватиме поїзд №6312/6313 Ковель – Заболоття – Ковель;
 • 9 липня не курсуватиме поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия;
 • 10 липня не курсуватимуть поїзди №6271, №6274 Тернопіль – Заліщики та №6273, №6276 Тернопіль – Борщів;
 • упродовж 8-12 липня поїзд №6577 Королево – Батьово курсуватиме зі ст. Королево до ст. Батьово, зворотно графіком поїзда №6580 Батьово – Солотвино-1;
 • поїзд №6583 Солотвино-1 – Батьово у вказаний період курсуватиме зі ст. Королево до ст. Берегово, зворотно – за графіком поїзда №6578 Батьово – Королево.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.


Львовская железная дорога информирует о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов.

В связи с проведением путевых ремонтных работ на перегонах Здолбунов - Озеряны, Хоростков - Копиченци, Николаев - Щирец, Мощеная - Выжва, Выжва - Заболотье и Косино - Берегово испытывает временные изменения расписание движения пригородных поездов, курсирующих в этих направлениях.

 • В течение 8-13 июля этого года поезд №6092 Львов – Здолбунов будет курсировать только до ст. Дубно, обратно - по расписанию поезда №6095, отправлением со ст. Дубно в 14:22;
 • в течение 8-13 июля не будет курсировать поезд №6381 / 6382 Здолбунов - Дубно - Здолбунов;
 • 8 июля поезд №6011 сообщением Львов - Трускавец будет курсировать с изменениями в графике: отправляться из Львова в 13:15 (вместо 13:36), Пустомыты 13: 38-13: 39, Щирець-2 13:47-13:48, Щирець - 1 13:50-13:52, с. п. Задорожная 14:04-14:05, Николаев Днестр. 14:15-14:16 Песочная 14:23-14:24 Стрый 14:44-14:54, Верхние Гаи 15:12-15:13 Дрогобыч 15:25-15:35, Стебник 15:46-15:47; прибытия в Трускавец 15:54;
 • в течение 9-13 июля поезд №6091 Здолбунов Пасс. - Львов будет курсировать с изменениями в графике: отправляться со ст. Здолбунов Пасс. в 02:25, Николая Приходько 02:31-02:32, Глинск Загура 02:40-02:41, Ульбарив 02:46-02:47, Апрельское 02:51-02:52, Озеряны 02:58-03:21 Заруддя 03:26-03:27, мокрый 03:30-03:31 Мирогоща 03:37-03:38, Дубно 03:45-03:46, домами Вол. 03:52-03:53, Пидлужжя 03:57-03:58, Птичья 04:03-04:04 Верба 04:10-04:11 Турки 04:17-04:18 Рудня-Почаевская 4:26 -04:53, Гаи Сытенские 05:01-05:02 Михайловка 05:07-05:08 ул. 58 км 05:14-05:15, Радивилов 05:20-05:22, далее - по расписанию;
 • в течение 8-13 июля не будут курсировать поезда №803-804 Ровно - Львов отправлением ст. Ровно в 06:45 и №804-803 Львов - Ровно отправлением ст. Львов в 09:53;
 • в течение 9-11 июля не будет курсировать поезд №6312 / 6313 Ковель - Заболотье - Ковель;
 • 9 июля не будет ходить поезд №6441 / 6442 Коломыя - Рахов - Коломыя;
 • 10 июля не будут ходить поезда №6271, №6274 Тернополь - Залещики и №6273, №6276 Тернополь - Борщев;
 • в течение 8-12 июля поезд №6577 Королево - Батево будет курсировать от ст. Королева до ст. Батево, обратно по графику поезда №6580 Батево - Солотвино-1;
 • поезд №6583 Солотвино-1 - Батево в указанный период будет курсировать от ст. Королева до ст. Берегово, обратно - по графику поезда №6578 Батево - Королево.

Львовская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой учесть изменения в расписании движения этих поездов при планировании поездок по указанным маршрутам.