STATUS QUO

стоимость, обучение, вузы, Львов

Скільки коштує навчання у Львові

Від 20 до 150 тисяч гривень за рік навчання платитимуть студенти семи вишів Львова. Status Quo публікує рейтинг вартості навчання у Львові за популярними спеціальностями.

1

На першому місці - комп’ютерні науки в Українському католицькому університеті. Охочим стати магістром комп’ютерних наук у цьому приватному виші доведеться заплатити за рік навчання 148 750 гривень, студентам бакалаврської програми – 45 тисяч гривень за рік. Але це не найдорожча програма в УКУ. Наприклад, рік навчання за магістерською програмою з менеджменту (спеціалізація бізнес-адміністрування) коштує 220 тисяч гривень. Щоправда, ця програма, як і трохи дешевші "управління технологіями" (127 тисяч), управління персоналом (73 950 грн.), "публічне адміністрування" (66 тисяч), "інновації й підприємництво" (46 750 грн.) та "управління неприбутковими організаціями" (34 тисячі) розрахована радше на бізнесменів та менеджерів, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію: це так звані MBA і MSc.

2

Комп’ютерна академія ШАГ також пропонує стати програмістом із різними спеціалізаціями, проте коштує це трохи дешевше: магістри програм "штучний інтелект", "моделювання великих даних" та інших заплатять 50 тисяч гривень, бакалаври – 35-40 тисяч гривень за рік навчання. У Львові з 2003 року працює одна з чотирнадцяти філій цього приватного вишу, що спеціалізується на ІТ-освіті.

3

Магістром бізнес-адміністрування у Львівському інституті менеджменту можна стати, заплативши 44 тисячі гривень за рік навчання. Це також МВА-програма. Як і в УКУ, в ЛІМ, заснованому 1990 року Віктором Пинзеником та Іваном Васюником, є своя бізнес-школа, а МВА-програма у виші працює з 1991 року. Звичайним магістром з менеджменту в ЛІМ можна стати значно дешевше –  за 13272 гривень на рік (обидві програми півторарічні).

4

Магістерські програми з прав людини та з психології в УКУ коштують 32 тисячі гривень за рік. Бюджетних місць тут, як і на всіх інших програмах Українського католицького університету, немає, проте є шанс виграти стипендію.

5

Львівський національний медичний університет бере за рік навчання на  магістратурі зі стоматології 31 942 гривні. Трохи дешевше коштуватиме навчання на програмах "медицина" (27 919 грн.) і "педіатрія" (27 157 грн.).

6

Національний університет "Львівська політехніка", який торік потрапив до переліку найкращих вишів світу, пропонує магістерську програму з реставрації творів мистецтва, де рік навчання коштуватиме 27 160 гривень на рік. Бакалаври платитимуть 23 660 гривень.

7

Бакалаврська програма "Етика. Політика. Економіка" в УКУ набиратиме студентів цього року вперше за 27 тисяч гривень на рік. Дещо меншу суму – 25 тисяч – доведеться заплатити за рік навчання у Школі журналістики цього університету, 22 тисячі – на магістерській програмі з медіакомунікацій.

8

Магістр права у Львівській політехніці сплачує за рік навчання 24 тисячі гривень. Магістерські програми з реставрації пам’яток архітектури, дизайну, містобудування та архітектури тут коштують 22 275 гривень за рік. Дешевше вучитись в Політехніці на програміста – магістри спеціальності "інженерія програмного забезпечення" сплачують 21 990 гривень за рік, спеціальностей "безпека інформаційних і комунікаційних систем" і "системи технічного захисту інформації і автоматизації її обробки" – 21 800 гривень.

9

Найдорожча спеціальність у Львівській національній академії мистецтв – дизайн: бакалаври сплачують 22 500 гривень на рік, магістри – 23 800. Декоративно-прикладне мистецтво, образотворче мистецтво та реставрація коштують дещо дешевше – 20 200 гривень за рік для бакалаврів і 23 тисячі для магістрів.

10

Найдорожчі програми у Львівському національному університеті імені Франка – теж правознавчі: навчатись рік на спеціальностях "право" і "міжнародне право" коштує 22 490 гривень на рік. Проте серед порівняно найдорожчих спеціальностей також іноземні мови та переклад – бакалаври англійської та германської філології тут платять 20 241 гривень за рік.

Нагадаємо також, що для вступників львівських вишів цього року діятиме спеціальний коефіцієнт.

За матеріалами "Твоє місто"


От 20 до 150 000 гривен за год обучения будут платить студенты семи вузов Львова. Status Quo публикует рейтинг стоимости обучения во Львове популярным специальностям.

1

На первом месте - компьютерные науки в Украинском католическом университете. Желающим стать магистром компьютерных наук в этом частном вузе придется заплатить за год обучения 148 750 гривен, студентам бакалаврской программы - 45 000 гривен в год. Но это не самая дорогая программа в УКУ. Например, год обучения по магистерской программе по менеджменту (специализация бизнес-администрирования) стоит 220 000 гривен. Правда, эта программа, как и несколько болем дешевая "управление технологиями" (127 000), управление персоналом (73 950 грн.), "Публичное администрирование" (66 000), "инновации и предпринимательство" (46 750 грн.) и "управление неприбыльными организациями "(34 000) рассчитана, скорее, на бизнесменов и менеджеров, которые стремятся повысить свою квалификацию: это так называемые MBA и MSС.

2

Компьютерная академия ШАГ предлагает стать программистом с различными специализациями, однако стоит это немного дешевле: магистры программ "искусственный интеллект", "моделирование больших данных" и других заплатят 50 000 гривен, бакалавры - 35-40 тысяч гривен за год обучения. Во Львове с 2003 года работает один из четырнадцати филиалов этого частного вуза, специализирующегося на ИТ-образовании.

3

Магистром бизнес-администрирования во Львовском институте менеджмента можно стать, заплатив 44 000 гривен за год обучения. Это также МВА-программа. Как и в УКУ, в ЛИМ, основанном в 1990 году Виктором Пинзеником и Иваном Васюником, есть своя бизнес-школа, а МВА-программа в вузе работает с 1991 года. Обычным магистром менеджмента в ЛИМ можно стать значительно дешевле - за 13 272 гривен в год (обе программы полуторагодичные).

4

Магистерские программы по правам человека и психологии в УКУ стоят 32 000 гривен в год. Бюджетных мест здесь, как и на всех других программах Украинского католического университета, нет, однако есть шанс выиграть стипендию.

5

Львовский национальный медицинский университет берет за год обучения на магистратуре по стоматологии 31 942 гривен. Немного дешевле обойдется обучение на программах "медицина" (27 919 грн.) и "педиатрия" (27 157 грн.).

6

Национальный университет "Львовская политехника", который в прошлом году попал в список лучших вузов мира, предлагает магистерскую программу по реставрации произведений искусства, где год обучения будет стоить 27 160 гривен в год. Бакалавры будут платить 23 660 гривен.

7

Бакалаврская программа "Этика. Политика. Экономика" в УКУ набирает студентов впервые в этом году и стоит обучение 27 000 гривен в год. Несколько меньшую сумму - 25 000 - придется заплатить за год обучения в Школе журналистики этого университета, 22000 - на магистерской программе по медиакоммуникаций.

8

Магистр права в Львовской политехнике платит за год обучения 24 000 гривен. Магистерские программы по реставрации памятников архитектуры, дизайна, градостроительства и архитектуры здесь стоят 22 275 гривен в год. Дешевле вучитись в Политехнике на программиста - магистры специальности "инженерия программного обеспечения" платят 21 990 гривен в год, специальностей "безопасность информационных и коммуникационных систем" и "системы технической защиты информации и автоматизации ее обработки" - 21 800 гривен.

9

Самая дорогая специальность во Львовской национальной академии искусств - дизайн: бакалавры платят 22 500 гривен в год, магистры - 23 800. Декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и реставрация стоят несколько дешевле - 20 200 гривен в год для бакалавров и 23 000 для магистров.

10

Самые дорогие программы в Львовском национальном университете имени Франко - тоже правоведческие: учиться год по специальностям "право" и "международное право" стоит 22 490 гривен в год. Однако среди сравнительно дорогих специальностей также иностранные языки и перевод - бакалавры английского и германской филологии здесь платят 20241 гривен в год.

Напомним также, что для поступающих львовских вузов этого года будет действовать специальный коэффициент.

По материалам "Твой город"

Автор: Тетяна Костенко