STATUS QUO

Стало відомо прізвище стрийського комунальника, що намагався втекти від правоохоронців

Затриманий в Києві на хабарі стрийський комунальник виявився фігурантом низки розслідувань "Наші гроші. Львів" Василем Васьковичем, повідомляє видання. 

Затриманий поліцією на хабарі в понад півмільйона гривень керівник стрийського комунального підприємства, виявився директором "Стрийського міського комбінату комунальних підприємств" Василем Васьковичем. Цю інформацію, попри офіційну відмову коментувати, "НГ. Львів" підтвердили у Стрийській міській раді, яка є засновником комунального підприємства.

"А що тут коментувати, факт на лице. Первинно ви маєте звернутися за коментарями до правоохоронців", – сказав заступник голови Стрийської міської ради Роман Волинець.

Нагадаємо, 31 січня в Києві працівники управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, затримали керівника стрийського комунального підприємства під час отримання хабаря у розмірі 680 тис. грн. Затриманян відбулось біля Міжнародного виставкового центру. Крім самого Васьковича правоохоронці також затримала підприємця, який давав "відкат". Прізвище підприємця не розголошують. Згідно з офіційним повідомленням поліції, правоохоронці були вимушені застосувати зброю, бо затримані намагалися втекти з місця злочину.

Працівники поліції встановили, що Василь Васькович разом з "суб’єктом господарювання організували злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів".

"З метою отримання коштів з бюджету під час проведення закупівель комунальної техніки її вартість була завищена. Щоб одержати кошти за техніку в повному обсязі, керівник товариств повинен був надати комунальнику 680 тисяч гривень "відкату". – йдеться в повідомлені поліції.

Директор "Стрийського міського комбінату комунальних підприємств" Василь Васькович неодноразово був фігурантом публікацій "НГ.Львів", зокрема розслідування "Комбінат приватного господарства", в якому ми описували низку схем, за якими фірми та приватні підприємці, пов’язані із Васьковичем, отримували понад третину коштів яке витрачало міське підприємство.

Лише ТОВ "Комунальник 1", яке раніше належало Василеві Васьковичу і де він досі працює механіком за сумісництвом, за неповний 2017 рік отримало 19,5 млн грн бюджетних коштів, з яких левова частка - саме замовлення від "Стрийського міського комбінату" та підрозділів Стрийської міської ради. Сьогодні власником "Комунальника 1" є Андрій Іськів, який очолював ТОВ "Євроасфальт", яке також належить Васьковичу.

Крім цього, "Стрийський комбінат" співпрацює з маловідомим підприємцем Віталієм Мнихом, який у якості контактного номера телефону використовує мобільний дочки Васьковича ‒ Соломії Пак.

На ринку комунальних послуг у Львівській області також активно працюють афільовані з Васьковичем фірми "Комунальник 2" та дочірнє підприємство "Комунальник 1" "Комунальник плюс", останнім підприємством керує донька Васьковича Соломія Пак, а в першому вона є засновницею.


Задержанный в Киеве на взятке стрыйский коммунальщик оказался фигурантом ряда расследований "Наши деньги. Львов" Василием Васьковичем, сообщает издание. 

Задержанный полицией на взятке в более полумиллиона гривен руководитель стрыйского коммунального предприятия, оказался директором "Стрыйского городского комбината коммунальных предприятий" Василием Васьковичем. Эту информацию, несмотря на официальный отказ комментировать, "НГ. Львов" подтвердили в Стрыйском городском совете, который является учредителем коммунального предприятия.

"А что здесь комментировать, факт на лицо. Первоначально вы должны обратиться за комментариями в полицию", - сказал заместитель председателя Стрыйского городского совета Роман Волынец.

Напомним, 31 января в Киеве сотрудники управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции задержали руководителя стрыйского коммунального предприятия при получении взятки в размере 680 тыс. грн. Задержание состоялось возле Международного выставочного центра. Кроме самого Васьковича правоохранители также задержала предпринимателя, который давал "откат". Фамилию предпринимателя не разглашают. Согласно официальному сообщению полиции, правоохранители были вынуждены применить оружие, потому что задержанные пытались скрыться с места преступления.

Работники полиции установили, что Василий Васькович вместе с "субъектом хозяйствования организовали преступную схему по хищению бюджетных средств".

"С целью получения средств из бюджета при проведении закупок коммунальной техники ее стоимость была завышена. Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель общества должен был предоставить коммунальщику 680000 гривен "отката". - говорится в сообщении полиции.

Директор "Стрыйского городского комбината коммунальных предприятий" Василий Васькович неоднократно был фигурантом публикаций "НГ.Львов", в частности расследования "Комбинат частного хозяйства", в котором описывались ряд схем, по которым фирмы и частные предприниматели, связанные с Васьковичем, получали более трети средств которое тратило городское предприятие.

Лишь ООО "Коммунальщик 1", которое ранее принадлежало Василию Васьковичи и где он до сих пор работает механиком по совместительству, за неполный 2017 год получило 19500000 грн бюджетных средств, из которых львиная доля - именно заказ от "Стрыйского городского комбината" и подразделений Стрыйского городского совета. Сегодня владельцем "Коммунальщика 1" является Андрей Иськив, возглавлявший ООО "Евроасфальт", которое также принадлежит Васьковичу.

Кроме этого, "Стрыйский комбинат" сотрудничает с малоизвестным предпринимателем Виталием Мнихом, который в качестве контактного номера телефона использует мобильный дочери Васьковича - Соломии Пак.

На рынке коммунальных услуг в Львовской области также активно работают аффилированные с Васьковичи фирмы "Коммунальник 2" и дочернее предприятие "Коммунальник 1" "Коммунальщик плюс", последним предприятием руководит дочь Васьковича Соломия Пак, а в первом она является основательницей.

comments powered by Disqus