STATUS QUO

льгота, чернобыльцы

У Львові вдови чорнобильців отримали льготи

У Львові розширять категорії пільговиків, яким надаватимуть підтримку з міського бюджету на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

На засіданні постійної комісії гуманітарної політики Львівської міської ради депутати розглянули проєкт ухвали "Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова".

Заступник начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Леся Дронь поінформувала, що відповідно до проєкту ухвали пропонується додатково включити до отримувачів пільг дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

"Кількість таких осіб щораз збільшується", - зазначила Леся Дронь.

Члени комісії підтримали цю пропозицію. Тепер за кошти міської громади буде надаватися допомога на відшкодування комунальних послуг вдовам загиблих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Довідка SQ. Станом на листопад 2019 року на обліку в управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики ЛМР перебуває 277 дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Для надання пільг цим особам щомісячна потреба в коштах становить близько 114, 4 тис. грн. На одну особу пільга нараховуватиметься приблизно 416 грн на місяць.


Во Львове расширят категории льготников, которым будут оказывать поддержку из городского бюджета. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

На заседании постоянной комиссии гуманитарной политики Львовского городского совета депутаты рассмотрели проект постановления "О внесении изменений в постановление городского совета от 19.06.2014 № 3432" Об утверждении Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан г.. Львова ".

Заместитель начальника управления социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Леся Дронь сообщила, что согласно проекту постановления предлагается дополнительно включить в получателей льгот жен (мужей) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой .

"Количество таких лиц каждый раз увеличивается", - отметила Леся Дронь.

Члены комиссии поддержали это предложение. Теперь за средства городского общества будет предоставляться помощь на возмещение коммунальных услуг вдовам погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Справка SQ. По состоянию на ноябрь 2019 на учете в управлении социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского горсовета находится 277 жен (мужей) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой. Для предоставления льгот этим лицам ежемесячная потребность в средствах составляет около 114, 4 тыс. Грн. На одного человека льгота будет начисляться примерно 416 грн в месяц.

Автор: Тетяна Костенко