STATUS QUO

завод, мусор, строительство, суд

Суд дозволив будувати сміттєпереробний завод у Львові

Суд вже вдруге не задовольнив вимоги активістів в межах позову проти будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Суд вдруге не задовольнив вимоги групи активістів, які намагалися визнати протиправним та скасувати висновок з оцінки впливу на довкілля, що могло зупинити початок будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій. Відповідне рішення прийняв Шостий апеляційний адміністративний суд у місті Києві. Повний текст судового рішення було опубліковано у єдиному державному реєстрі

Висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД) — це обов’язковий документ з фаховими екологічними дослідженнями ймовірного впливу сміттєпереробного комплексу. Він був здійснений та розроблений згідно з європейськими практиками. Документ ще навесні був виданий Міністерством екології та природних ресурсів України.

"Наша команда, яка працює над комплексним вирішенням проблеми із відходами у Львові, завжди наголошує на прозорості нашої роботи та безумовному дотримані всіх дозвільних процедур. Це складні та тривалі юридичні процедури, зважаючи, що ми є фактично першопрохідцями у формуванні цілої галузі в Україні. Тим не менше, дотримання кожної букви закону та правил для нас є критично важливим, що вчергове підтверджено у судовому порядку. Це вже не перша спроба активістів завадити реалізації планів міста щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, і вчергове суд підтвердив безпідставність будь-яких закидів та звинувачень. Тепер ми впевнено рухаємось далі", — розповів директор ЛКП "Зелене місто" Вадим Ноздря.

Заблокувати будівництво сміттєпереробного заводу через суд до Міністерства природи намагалися представники сільської ради Муроване та ГО "Відродження Знесіння". Однак як суд першої інстанції, так і апеляційний суд залишив скарги активістів без задоволення.

Нагадаємо, за два роки у місті планують збудувати перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухих та вологих відходів, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. А вже цього року запрацює станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 млн євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 млн євро.


Суд уже во второй раз не удовлетворил требования активистов в пределах иска против строительства мусороперерабатывающего завода в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Суд во второй раз не удовлетворил требования группы активистов, которые пытались признать противоправным и отменить заключение по оценке воздействия на окружающую среду, что могло остановить начало строительства мусороперерабатывающего завода на ул. Пластовой. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный административный суд в городе Киеве. Полный текст судебного решения опубликован в едином государственном реестре

Вывод из оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) - это обязательный документ с профессиональными экологическими исследованиями вероятного воздействия мусороперерабатывающего комплекса. Он был осуществлен и разработан в соответствии с европейскими практиками. Документ еще весной был издан Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

"Наша команда, которая работает над комплексным решением проблемы с отходами во Львове, всегда подчеркивает на прозрачности нашей работы и безусловном соблюдении всех разрешительных процедур. Это сложные и длительные юридические процедуры, учитывая, что мы фактически первопроходцами в формировании целой отрасли в Украине. Тем не менее, соблюдение каждой буквы закона и правил для нас является критически важным, что в очередной раз подтверждено в судебном порядке. Это уже не первая попытка активистов помешать реализации планов города по строительству мусороперерабатывающего завода в Львове, и в очередной раз суд подтвердил безосновательность любых упреков и обвинений. Теперь мы уверенно двигаемся дальше", - рассказал директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря.

Заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода через суд к Министерству природы пытались представители сельского совета Каменное и ОО "Возрождение Вознесения". Однако как суд первой инстанции, так и апелляционный суд оставил жалобы активистов без удовлетворения.

Напомним, за два года в городе планируют построить первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс с европейской технологией механической и биологической переработки отходов, рекультивировать старый полигон и внедрить новую систему обращения с отходами. Она будет предусматривать сортировку сухих и влажных отходов, вторичного сырья и обустройство отдельных площадок для сбора электроники, крупногабаритного и строительного мусора. А уже в этом году заработает станция компостирования органических отходов. Для этих целей город получил 25 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития, 10 млн евро гранта - безвозвратной финансовой помощи от экологических фондов. Вклад города - 6750000 евро.

Автор: Тетяна Костенко