STATUS QUO

иск, суд, вилла Бачевских

Львівська мерія судитиметься щодо вілли Бачевських

Мерія подала позов до суду щодо відновлення пам’ятки культурної спадщини — вілли Бачевських. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Адміністративна комісія, створена при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, наклала максимального штрафу в розмірі 170 тис. грн на юридично особу через встановлення скляної надбудови в будинку на вул. Вітовського, 35а (вілла Бачевського). Також юридичний департамент ЛМР подав позов до суду щодо відновлення пам’ятки культурної спадщини.

"Є позиція управління охорони історичного середовища, позиція заступника міського голови з питань розвитку про те, що відбулося з даною віллою. Усе, що зробив власник без дозволів департаменту містобудування, без дозволів охорони історичного середовища, повинно бути приведено до первісного вигляду. Було накладено штраф на власника будівлі за самовільні роботи. Юридичний департамент нарешті зібрав всі докази для того, щоби мати можливість подати позов до суду про приведення до попереднього стану. Наші позовні вимоги — заміна вікон та дверей на автентичні, а також демонтаж скляної надбудови над входом, який є споруджений", — розповіла директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Нагадаємо, раніше юридична особа, яка встановила скляну добудову у віллі Бачевського подала позов до суду на заступника міського голови Львова з питань розвитку — голову адміністративної комісії Андрія Москаленка у відповідь на накладення комісією штрафу.

Довідка SQ. Вілла Бачевського — пам’ятка архітектури місцевого значення, збудована у 1926 році. Архітектор — Вітольд Якімовський. У міжвоєнний час у цьому будинку на вулиці Pełczyńska, 35 (нині вул. Вітовського) проживав власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. У часи панування Польщі тут розміщувався почесний консулят Австрії, а в часи СРСР — дитячий садок.


Мэрия подала иск в суд о восстановлении памятника культурного наследия - виллы Бачевских. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Административная комиссия, созданная при исполнительном комитете ЛГС о нарушении законодательства об охране исторического наследия, наложила максимальный штраф в размере 170 тыс. грн на юридическое лицо путем установления стеклянной надстройки в доме на ул. Витовского, 35а (вилла Бачевского). Также юридический департамент Львовского горсовета подал иск в суд о восстановлении памятника культурного наследия.

"Есть позиция управления охраны исторической среды, позиция заместителя городского головы по вопросам развития о том, что произошло с этой виллой. Все, что сделал владелец без разрешений департамента градостроительства, без разрешений охраны исторической среды, должно быть приведено в первоначальный вид. Был наложен штраф на владельца здания за самовольные работы. Юридический департамент наконец собрал все доказательства для того, чтобы иметь возможность подать иск в суд о приведении в прежнее состояние. Наши исковые требования - замена окон и дверей на аутентичные, а также демонтаж стеклянной надстройки над входом ", - рассказала директор юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич.

Напомним, ранее юридическое лицо, установившее стеклянную достройку в вилле Бачевского, подало иск в суд на заместителя городского головы Львова по вопросам развития - председателя административной комиссии Андрея Москаленко в ответ на наложение комиссией штрафа.

Справка SQ. Вилла Бачевского - памятник архитектуры местного значения, построенная в 1926 году. Архитектор - Витольд Якимовский. В межвоенное время в этом доме на улице Pełczyńska, 35 (ныне ул. Витовского) проживал владелец ликеро-водочной фабрики Стефан Бачевський. Во времена господства Польши здесь размещалось почетный консульство Австрии, а во времена СССР - детский сад.

Автор: Тетяна Костенко