STATUS QUO

У Львові судили військовослужбовця, який побив офіцера

У Львові до 5 років позбавлення волі засудили солдата, який побив офіцера, що заважав йому вживати алкогольні напої на вокзалі під час повернення з зони проведення операції об'єднаних сил до місця дислокації. Водночас суд звільнив засудженого від відбування покарання. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Як зазначається у матеріалах рішення суду, бійка сталася на пероні Головного залізничного вокзалу Львова, поблизу вагону №15 потягу "Маріуполь – Львів". Тракторист-машиніст бульдозера II відділення взводу механізації роти механізації військової частини Т0410, перебуваючи у військовому званні "солдат", з метою помсти старшому лейтенанту за перешкоджання розпивання алкогольних напоїв, знаходячись в стані алкогольного сп`яніння, наніс останньому приблизно 5 ударів кулаками в область грудної клітки та тулуба, після чого, поваливши на перон, продовжив наносити удари кулаками, однак його зупинили перехожі та військовослужбовці військової частини Т0410. Дії  солдата кваліфіковано, як заподіяння побоїв щодо начальника у зв`язку із виконання ним обов`язків з військової служби, вчинених в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 405 КК України

Крім цього, військовослужбовець обвинувачувався у нестатутних відношеннях, яке проявилось у завданні чотирьом солдатам побоїв у спальному приміщенні військової частини Т0410, що дислокується у м. Червоноград.

"У кінці листопада 2018 року, в період часу з 22:15 по 23:00, бажаючи утвердити власний авторитет у військовому колективі, з метою порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, після команди відбій, з метою незаконно заставити віджиматись та присідати, вишикувавши їх в одну шеренгу, почергово завдав побоїв кожному з них", - йдеться у судовому рішенні.

Дії обвинувачуваного кваліфіковані, як порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилось у завданні побоїв, вчинене щодо кількох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.406 КК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений  свою вину у інкримінованих йому злочинах, визнав повністю. У вчиненому щиро розкаювався, просив суд його суворо не карати.

22 травня 2019 року Залізничний районний суд міста Львова визнав солдата винним у правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 405, ч. 2 ст. 406 КК України, і призначив йому покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі строком 5 років. Проте звільнив з іспитовим строком 3 роки.


Во Львове до 5 лет лишения свободы осудили солдата, который избил офицера, мешавшего ему употреблять алкогольные напитки на вокзале во время возвращения из зоны проведения операции объединенных сил к месту дислокации. В то же время суд освободил осужденного от отбывания наказания. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Как отмечается в материалах решение суда, драка произошла на перроне Главного железнодорожного вокзала Львова, вблизи вагона №15 поезда "Мариуполь - Львов". Тракторист-машинист бульдозера II отделения взвода механизации роты механизации воинской части Т0410, находясь в военном звании "солдат", с целью мести старшему лейтенанту за препятствование распития алкогольных напитков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес последнему примерно 5 ударов кулаками в область грудной клетки и туловища, после чего, повалив на перрон, продолжил наносить удары кулаками, однако его остановили прохожие и военнослужащие военной части Т0410. Действия солдата квалифицированы, как причинение побоев в отношении начальника в связи с выполнения им обязанностей по военной службе, совершенных в условиях особого периода, кроме военного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 405 УК Украины.

Кроме этого, военнослужащий обвинялся в неуставных отношениях, которые проявились в нанесении четырем солдатам побоев в спальном помещении воинской части Т0410, дислоцирующейся в г. Червоноград.

"В конце ноября 2018 года, в период времени с 22:15 по 23:00, желая утвердить свой авторитет в воинском коллективе, с целью нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, после команды отбой, с целью незаконно заставить отжиматься и приседать, выстроив их в одну шеренгу, поочередно нанес побои каждом из них", - говорится в судебном решении.

Действия обвиняемого квалифицированы как нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев, совершенных в отношении нескольких лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.406 УК Украины.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностьюВ содеянном искренне раскаивался, просил суд его строго не наказывать.

22 мая 2019 Железнодорожный районный суд Львова признал солдата виновным в правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 405, ч. 2 ст. 406 УК Украины, и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 5 лет. Однако освободил с испытательным сроком 3 года.