STATUS QUO

боец АТО, срок, опоздание в часть, Игорь Яворский

Атовець зі Львівщини отримав 4,5 роки тюрми за спізнення у частину

Печерський суд м. Києва засудив трускавецького атовця Ігоря Яворського до чотирьох з половиною років позбавлення волі за дводенне спізнення до військової частини. Про це повідомляє "Трусквець онлайн".  

Як зазначає видання, трускавчанин Ігор Яворський пішов на війну добровільно та провів у зоні АТО більше року в лавах добровольчого батальйону ім. генерала Кульчицького. Згодом став стрілком-гранатометником у військовій частині м. Києва.

“Син час від часу виривався додому, повертався в частину одразу по дзвінку. Але останнього разу він чекав дзвінка, чекав, дивувався, чому йому не дзвонять. Через два дні сам подзвонив до свого командира, питає, чому мене не викликають. А його вже в розшук тоді подали. Але він поїхав сам в частину, наче все було нормально, його ще відправили на схід, в Авдіївку. Ми навіть подумати не могли, що ту справу не закрили і що все може обернутись так серйозно. Лише коли Ігор вернувся з Авдіївки, виявилось, що справа про його невчасну явку в частину передається до суду”, – розповіла мама атовця, Леся Яворська.

Справу розглядав столичний Печерський суд, і тривала вона близько дев’яти місяців. Ігор не мав на той час жодних адвокатів, які представляли б його інтереси в суді. Прокурор переконав хлопця в тому, що треба визнати вину та погодитись на скорочену процедуру розгляду справи, аби отримати покарання у вигляді штрафу. Однак свого часу Ігор вже отримував 4 роки умовно за бійку, тому меншого терміну зараз отримати просто не міг. Наразі київський адвокат Микола Онищук готує апеляцію на вирок суду.

“Права Ігоря були порушені, так як він не отримав послуг представника в суді, який міг би грамотно захищати його інтереси. Те, що він, через незнання, погодився на пришвидшену процедуру розгляду справи та визнав свою вину, призвело до того, що зараз в нас немає можливості оскаржувати рішення суду в частині вироку. Ми можемо добитись повного скасування рішення, якщо доведемо, що права Ігоря на захист в суді були порушені. Якщо ж цього не вдасться зробити, – єдиний вихід це боротись за “умовний термін” – зазначає адвокат.

Тим часом трускавецькі атовці вже готуються підтримувати побратима. Кажуть – такого абсурду, який вийшов із Ігорем, і очікувати не могли. Тисячі чоловіків усілякими методами “відкошують” від служби, бояться їхати в АТО, ховаються, і їх ніхто не чіпає. А людину, яка добровільно пішла на війну та провела там стільки часу, називають дезертиром за дводенне спізнення в частину і дають такий термін.


Печерский суд. Киева приговорил трускавецкого атовця Игоря Яворского к четырем с половиной годам лишения свободы за двухдневное опоздание в воинскую часть. Об этом сообщает "Трусквец онлайн"

Как отмечает издание, трускавчанин Игорь Яворский ушел на войну добровольно и провел в зоне АТО больше года в рядах добровольческого батальона им. генерала Кульчицкого. Впоследствии стал стрелком-гранатометчик в военной части г. Киев.

"Сын время от времени вырывался домой, возвращался в часть сразу по звонку. Но в последний раз он ждал звонка, ждал, удивлялся, почему ему не звонят. Через два дня сам позвонил своему командиру, спрашивает, почему меня не вызывают. А его уже в розыск тогда подали. Но он поехал сам в часть, все было нормально, его еще отправили на восток, в Авдеевку. Мы даже подумать не могли, что это дело не закрили, и все может обернуться так серьезно. Только когда Игорь вернулся из Авдеевки, оказалось, что дело о его несвоевременной явки в часть передается в суд", - рассказала мама атовца, Леся Яворская.

Дело рассматривал столичный Печерский суд, и длилось это около девяти месяцев. Игорь не имел в то время никаких адвокатов, представлявших бы его интересы в суде. Прокурор убедил парня в том, что надо признать вину и согласиться на сокращенную процедуру рассмотрения дела, чтобы получить наказание в виде штрафа. Однако в свое время Игорь уже получал 4 года условно за драку, потому меньшего срока сейчас получить просто не мог. Сейчас киевский адвокат Николай Онищук готовит апелляцию на приговор суда.

"Права Игоря были нарушены, так как он не получил услуг представителя в суде, который мог бы грамотно защищать его интересы. То, что он, по незнанию, согласился на ускоренную процедуру рассмотрения дела и признал свою вину, привело к тому, что сейчас у нас нет возможности обжаловать решение суда в части приговора. Мы можем добиться полной отмены решения, если докажем, что права Игоря на защиту в суде были нарушены. Если же этого не удастся сделать, - единственный выход это бороться за "условный срок", - отмечает адвокат.

Между тем трускавецкие атовци уже готовятся поддерживать собрата. Говорят - такого абсурда, который вышел с Игорем, и ожидать не могли. Тысячи мужчин всевозможными методами "видкошують" от службы, боятся ехать в АТО, прячутся, и их никто не трогает. А человека, который добровольно ушла на войну и провела там столько времени, называют дезертиром за двухдневное опоздание в часть и дают такой срок.

Автор: Тетяна Костенко