STATUS QUO

петиция, парковка, храм

Львів'яни просять влаштувати парковку біля храму Георгія Побідоносця

На сайті Львівської міської ради 4 квітня зареєстрована нова петиція щодо влаштування місць для паркування для прихожан біля храму на вулиці Чернівецька.

"Виходячи із повідомлення на сайті Львівської міської Ради про заплановані масштабні роботи з ремонту доріг у 2017 році, а також, керуючись зазначеною інформацією про запланований капітальний ремонт та реконструкцію вулиці Чернівецької, що являється головною артерією, котра з'єднює залізничний вокзал із містом, звертаюсь до міської влади, до відповідальних осіб, до ЛКП "Львівавтодор" та прошу особисто від себе, а також від імені громади (прихожан храму Св. Великомученика Георгія Побідоносця (УПЦ КП)) наступне:

  • під час ремонту та реконструкції ділянки вулиці Чернівецька, 4 (4А) врахувати потребу у місцях, призначених для паркування особистого транспорту прихожан вищезазначеного храму;
  • залишити ділянку, котра існує поруч із храмом, а по можливості розширити;
  • зробити зручний заїзд, котрий буде слугувати не лише для особистого транспорту, а й для екстренних служб в разі потреби.
  • на вказаній ділянці встановити відповідний інформаційно-вказівний знак (знак 5.39 (5.38) ПДР України)", - говориться у петиції.

На сайте Львовского городского рады 4 апреля зарегистрирована новая петиция по поводу устройства парковочных мест для прихожан у храма на улице Черновицкая.

"Исходя из сообщения на сайте Львовского городского совета о запланированных масштабных работ по ремонту дорог в 2017 году, а также, руководствуясь информацией о запланированном капитальном ремонте и реконструкции улицы Черновицкой, которая является главной артерией, соединяющей железнодорожный вокзал с городом, обращаюсь к городской власти, к руководителям, к ЛКП "Львовавтодор" и прошу лично от себя, а также от имени общины (прихожан храма Св. Великомученика Георгия Победоносца (УПЦ КП)) следующее:

  • при ремонте и реконструкции участка улицы Черновицкая, 4 (4А) учесть потребность в местах, предназначенных для парковки личного транспорта прихожан вышеупомянутого храма;
  • оставить участок, который существует рядом с храмом, а по возможности расширить;
  • сделать удобный заезд, который будет служить не только для личного транспорта, но и для экстренных служб в случае необходимости.
  • на указанном участке установить соответствующий информационно-указательный знак (знак 5.39 (5.38) ПДД Украины)", - говорится в петиции.
Автор: Тетяна Костенко