STATUS QUO

У Львові просять створити притулок для жінок

Виділити приміщення на притулок для жінок та їхніх дітей, що постраждали від домашнього насильства у м. Львові, просять у петиції, що зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій. https://e-dem.in.ua/lviv/Petition/View/1428

Автор петиції Галина Федькович зазначає - якщо жінка хоче піти від чоловіка, який вчиняє насильство, — у Львові їй нікуди піти. У Львові немає жодного спеціалізованого притулку для жінок та жінок із дітьми, де можна було б отримати психологічний, юридичний та соціальний супровід.

"Створення притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" покладено на органи місцевого самоврядування. Але, на жаль, у нашому місті досі немає безпечного місця, де жінка могла б перебувати та отримувати допомогу фахівців, поки вдома їй загрожує небезпека", - пише вона.

Депутати міської ради погодили Програму запобігання домашньому насильству на 2019–2020 роки, одним із завдань якої є визначення потреби в створенні притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства – але цього замало, вважає автор петиції. Міжнародні стандарти надання допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насильства, вимагають від держав забезпечити місця у спеціалізованих притулках з розрахунку 1 місце (для жінки з дитиною) на 8-10 тисяч осіб населення. З цих розрахунків у Львові має бути створено близько 80-100 місць у притулках для жінок, які страждають від насильства.


Выделить помещение в приют для женщин и их детей, пострадавших от домашнего насилия в г. Львов, просят в петиции, которая зарегистрирована в Единой системе местных петиций

Автор петиции Галина Федьковича отмечает - если женщина хочет уйти от мужа, который совершает насилие, - во Львове ей некуда пойти. Во Львове нет ни одного специализированного приюта для женщин и женщин с детьми, где можно было бы получить психологическое, юридическое и социальное сопровождение.

"Создание приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия и / или насилия по признаку пола, согласно Закону Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" возложено на органы местного самоуправления. Но, к сожалению, в нашем городе до сих пор нет безопасного места, где женщина могла бы находиться и получать помощь специалистов, пока дома ей грозит опасность", - пишет она.

Депутаты городского совета согласовали Программу предотвращения домашнего насилия на 2019-2020 годы, одной из задач которой является определение потребности в создании приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия, - но этого мало, считает автор петиции. Международные стандарты оказания помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, требуют от государств обеспечить места в специализированных приютах из расчета 1 место (для женщины с ребенком) на 8-10 тысяч человек населения. Из этих расчетов во Львове должно быть создано около 80-100 мест в приютах для женщин, страдающих от насилия.