STATUS QUO

дезертир, суд

У Львові засудили дезертира

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця, який двічі покидав свою частину через хворобу матері, проте звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як свідчать матеріали справи, формовщик ПП "Леварний завод" був призваний до військової служби за мобілізацією 7 травня 2015 року та перебував на посаді старшого кухаря їдальні взводу матеріального забезпечення роти забезпечення. Він прослужив майже рік, та наприкінці строку мобілізації - з 03 квітня 2016 року по 10 квітня 2016 року та з 28 квітня 2016 року по 20 травня 2016 року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась у військовому містечку "Ложний" у с. Старичі Яворівського району Львівської області.

В судовому засіданні колишній військовослужбовець свою вину визнав повністю, пояснив, що він змушений був залишити військову частину і поїхати додому, оскільки його мати хворіє на цукровий діабет і в період з 03.04.2016 року по 10.04.2016 року та з 28.04.2016 року по 20.05.2016 року перебувала в лікарні.

Вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.407 КК України відповідно до ст.12 КК України, відноситься до тяжкого злочину. Проте суд врахував усі обставини та, призначивши звинувачуваному три роки позбавлення волі, все ж таки звільнив його від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю в один рік.


Яворивский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего, который дважды покидал свою часть из-за болезни матери, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Как следует из материалов дела, формовщик ЧП "Леварний завод" был призван к военной службе по мобилизации 7 мая 2015 года и занимал должность старшего повара столовой взвода материального обеспечения роты обеспечения. Он прослужил почти год, и в конце срока мобилизации - с 3 апреля по 10 апреля 2016 года и с 28 апреля по 20 мая 2016 года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась в военном городке "Ложный" в с. Старычи Яворивского района Львовской области.

В судебном заседании бывший военнослужащий свою вину признал полностью, пояснив, что  вынужден был оставить военную часть и поехать домой, поскольку его мать болеет сахарным диабетом и в период с 03.04.2016 года по 10.04.2016 года и с 28.04.2016 года по 20.05.2016 года находилась в больнице.

Совершение обвиняемым уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.407 УК Украины согласно ст.12 УК Украины, относится к тяжкому преступлению. Однако суд учел все обстоятельства и, назначив обвиняемому три года лишения свободы, все же освободил его от отбывания наказания, установив испытательный срок на один год.

Автор: Тетяна Костенко