STATUS QUO

Стало відомо, на що захворіли відвідувачі їдальні "Нестле Україна"

У 7 захворілих, що харчувалися в їдальні "Ольвія Гранд" у Львові, яку обслуговує "Нестле Україна", виявили Salmonella enteritidis. Про це повідомляє Держпродспоживслужби у Львівській області.

Станом на 29.11.2019 року всього за допомогою у лікувально-профілактичні заклади звернулось 14 осіб, що харчувалися в їдальні "Ольвія Гранд". Сімом захворівшим встановлено діагноз Salmonella enteritidis.

22.11.2019 року спеціалісти Львівського міського управління Держпродспоживслужби провели  позапланову перевірку суб’єкта господарювання, винесли припис щодо усунення недоліків та склали протокол про порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин", законодавства про харчові продукти та корми.

Відповідно до виявлених порушень, головним державним ветеринарним інспектором Львівської області винесено Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів в термін з 25.11.2019 року по 06.12.2019року.

Розслідування спалаху продовжується.

Нагадаємо, До КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" госпіталізовано пацієнтів із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. Всі захворілі - працівники, що харчувались в їдальні ТОВ "Нестле Україна".


У 7 заболевших, питавшихся в столовой "Ольвия Гранд" во Львове, которую обслуживает "Нестле Украина", обнаружили Salmonella enteritidis. Об этом сообщает Госпродпотребслужбы во Львовской области.

По состоянию на 29.11.2019 года всего за помощью в лечебно-профилактические учреждения обратилось 14 человек, питавшихся в столовой "Ольвия Гранд". Семи заболевшим установлен диагноз Salmonella enteritidis.

22.11.2019 года специалисты Львовского городского управления Госпродпотребслужбы провели внеплановую проверку предприятия, вынесли предписание по устранению недостатков и составили протокол о нарушении Закона Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных", продовольственного законодательства и корма.

Согласно выявленным нарушениям, главным государственным ветеринарным инспектором Львовской области вынесено Решение о временной приостановке производства и обращения пищевых продуктов в период с 25.11.2019 года по 06.12.2019 года.

Расследование вспышки продолжается.

Напомним, до КНС ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" госпитализированы пациентов с жалобами на повышение температуры тела, головная боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Все заболевшие - работники, питались в столовой ООО "Нестле Украина".