STATUS QUO

электронный рецепт

Як отримати електронний рецепт. Корисно знати

З 1 квітня в медичних закладах Львова, які надають первинну допомогу, запрацював електронний рецепт на "Доступні ліки" для пацієнта. Однак такий рецепт може отримати тільки той пацієнт, який підписав декларацію із сімейним лікарем. Яка процедура отримання електронного рецепту – у матеріалі Status Quo.

За даними керівника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба, лише за перший тиждень с початку дії електронного рецепту у Львові, було виписано 5 тисяч таких рецептів, із них 1 тисяча — відпущена, тобто отоварена в аптеках.

"До 1 квітня урядова програма "Доступні ліки" забезпечувалася шляхом виписки паперових рецептів. А з 1 квітня запроваджений електронний рецепт, який, по суті, нічим не відрізняється від паперового, проте дозволяє більш чітко і суворо контролювати виписку рецептів, кількість ліків", - пояснив очільник управління.

За його словами, проблем з виписом рецептів нема, однак виникали проблеми з відпуском рецептів у аптеках, бо не у всіх аптек були електронні цифрові підписи чи інтернет, або ж вони ще не закінчили процес укладання угоди з Національною службою здоров’я України. Але зараз все налагоджується, тому процес отоварення рецептів має пришвидшитись.

"Фактично, Львів є другим містом після Дніпра у списку за виписуванням електронних рецептів", — додав Володимир Зуб.

Тож який алгоритм цієї новації.

По-перше – прийти до лікаря

Щоб відпускати ліки за електронним рецептом, аптеки мають підписати угоду з Національною службою здоров’я України. Однак електронний рецепт на "Доступні ліки" може отримати тільки той пацієнт, який підписав декларацію із сімейним лікарем. Тобто пацієнт має прийти до свого лікаря, з яким підписав декларацію, і лікар виписує йому електронний рецепт. Пацієнту на телефон приходить номер та код підтвердження, з яким він може звернутися в аптеку, щоб отоварити цей рецепт.

"Отримати рецепт може тільки той пацієнт, який задекларований у лікаря. Ми обираємо препарат по діючій речовині, вносимо дані — дозування й вигляд. Тоді на номер телефону пацієнту приходить повідомлення з кодом рецепту й кодом верифікації. З цим повідомленням пацієнт іде в аптеку й отоварює рецепт", — пояснює сімейний лікар 4-ї міської поліклініки Ольга Ярко.

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби, виписувати такі рецепти можуть усі лікарі первинної ланки: сімейний лікар, терапевт, педіатр, які працюють у медзакладах - партнерах Національної служби здоров’я України (НСЗУ), для пацієнта, який підписав із ними декларацію. http://lvivdpss.gov.ua/informatsiya-dlya-spozhyvachiv-pro-elektronni-retsepty/

Прив'язки до місцевості відтепер немає

Відтепер не має значення, де проживає пацієнт і де рецепт був виданий. Пацієнт може обміняти рецепт на ліки у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ,  без прив’язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.

Аптеки, які видають ліки за електронними рецептами, повинні мати  наліпку  “Доступні ліки”.

Якщо ліки закінчилися

Пацієнт обирає зручну для себе аптеку з переліку тих, хто уклав договори з НСЗУ, та надає фармацевтичному працівнику  номер рецепту. Фармацевтичний працівник пропонує пацієнту лікарські засоби – спочатку безоплатні, а потім з доплатою. Якщо запропоновані ліки підходять пацієнту, він називає код підтвердження, після того отримує призначені ліки. Якщо в аптеці закінчилися безкоштовні ліки, або ті, що відшкодовуються, то можна або зачекати, поки вони з’являться, або піти в іншу аптеку, або обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

Які аптеки приймають участь

Національна служба здоров’я на даний час уклала угоди з юридичними особами, які здійснюють діяльність з продажу лікарських засобів у 488 аптеках на теренах Львівської області. Зокрема, у м. Львові та прилеглих до нього адміністративних одиницях (Винники, Рудно, Брюховичі) за електронними рецептами можна отримати ліки у 181 аптечних закладах. Слід зазначити, що пацієнти зможуть отримати в цих аптеках препарати за програмою "Доступні ліки" безоплатно або з незначною доплатою.

Електронна карта аптек-учасників урядової програми реімбурсації “Доступні ліки” доступна за посиланням

Якщо в аптеці відмовили

Безпідставна відмова працівників аптечних закладів у наданні ліків за електронним рецептом є нічим іншим, як порушенням прав пацієнтів-споживачів. У разі невидачі ліків за електронним рецептом в аптечному закладі на території Львівської області пацієнт (споживач) має право звернутися до Національної служби здоров’я України  (04073, м. Київ, пр.-т Степана Бандери, 19), Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками  у  Львівській області (79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 131) та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (79011, м. Львів, вул. В.Вітовського, 18).


С 1 апреля в медицинских заведениях, которые оказывают первичную помощь, заработал электронный рецепт на "Доступные лекарства" для пациента. Однако такой рецепт может получить только тот пациент, который подписал декларацию с семейным врачом. Какова процедура получения электронного рецепта – в матери але Status Quo..

По данным руководителя городского управления здравоохранения Владимира Зуба, только за первую неделю с начала действия электронного рецепта во Львове, было выписано 5000 таких рецептов, из них 1000 - отпущена, то есть отоварена в аптеках.

"До 1 апреля правительственная программа "Доступные лекарства" обеспечивалась путем выписки бумажных рецептов. А с 1 апреля введен электронный рецепт, который, по сути, ничем не отличается от бумажного, однако позволяет более четко и строго контролировать выписку рецептов, количество лекарств", - пояснил глава управления.

По его словам, проблем с выпиской рецептов нет, однако возникали проблемы с отпуском рецептов в аптеках, потому что не во всех аптеках были электронные цифровые подписи или интернет, или же они еще не закончили процесс заключения соглашения с Национальной службой здоровья Украины. Но сейчас все налаживается, поэтому процесс отоваривания рецептов должен ускориться.

"Фактически, Львов является вторым городом после Днепра в списке по выписке электронных рецептов", - добавил Владимир Зуб.

Каков алгоритм этой новации.

Во-первых - прийти к врачу

Чтобы отпускать лекарства по электронному рецепту, аптеки должны подписать соглашение с Национальной службой здоровья Украины. Однако электронный рецепт на "Доступные лекарства" может получить только тот пациент, который подписал декларацию с семейным врачом. То есть пациент должен прийти к врачу, с которым подписал декларацию, и врач выписывает ему электронный рецепт. Пациенту на телефон приходит номер и код подтверждения, с которым он может обратиться в аптеку, чтобы отоварить этот рецепт.

"Получить рецепт может только тот пациент, который задекларирован у врача. Мы выбираем препарат по действующему веществу, вносим данные - дозировку и вид. Тогда на номер телефона пациенту приходит сообщение с кодом рецепта и кодом верификации. С этим сообщением пациент идет в аптеку и отоваривает рецепт", - объясняет семейный врач 4-й городской поликлиники Ольга Ярко.

По информации ГУ Госпродпотребслужбы, выписывать такие рецепты могут все врачи первичного звена: семейный врач, терапевт, педиатр, работающих в медучреждениях - партнерах Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), для пациента, подписавшего с ними декларацию. http://lvivdpss.gov.ua/informatsiya-dlya-spozhyvachiv-pro-elektronni-retsepty/

Привязки к местности больше нет

Отныне не имеет значения, где проживает пациент и где рецепт был выдан. Пациент может обменять рецепт на лекарства в любой аптеке в Украине, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан.

Аптеки, которые выдают лекарства по электронным рецептам, должны иметь наклейку "Доступные лекарства".

Если лекарства закончились

Пациент выбирает удобную для себя аптеку из списка тех, кто заключил договора с НСЗУ, и предоставляет фармацевтическом работнику номер рецепта. Фармацевтический работник предлагает пациенту лекарственные средства - сначала бесплатные, а потом с доплатой. Если предложенные лекарства подходят пациенту, он называет код подтверждения, после этого получает назначенные лекарства. Если в аптеке закончились бесплатные лекарства, или те, которые возмещаются, то можно либо подождать, пока они появятся, либо пойти в другую аптеку, или выбрать другую торговую марку и доплатить разницу.

Какие аптеки принимают участие

Национальная служба здоровья в настоящее время заключила соглашение с юридическими лицами, осуществляющими деятельность по продаже лекарственных средств в 488 аптеках на территории Львовской области. В частности, в г. Львов и прилегающих к нему административных единицах (Винники, Рудно, Брюховичи) по электронным рецептам можно получить лекарства в 181 аптечных учреждениях. Следует отметить, что пациенты смогут получить в этих аптеках препараты по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с незначительной доплатой.

Электронная карта аптек-участников правительственной программы реимбурсации "Доступные лекарства" доступна по ссылке: 

Если в аптеке отказали

Безосновательный отказ работников аптечных учреждений в предоставлении лекарств по электронным рецептом является ничем иным, как нарушением прав пациентов-потребителей. В случае невыдачи лекарств по электронным рецептам в аптечном учреждении на территории Львовской области пациент (потребитель) вправе обратиться в Национальную службу здоровья Украины (04073, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19), Государственной службы по лекарственным средствам и контроля за наркотиками во Львовской области (79071, г. Львов, ул. Кульпарковская, 131) и Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области (79011, г. Львов, ул. В.Витовского, 18).

Автор: Тетяна Костенко