STATUS QUO

У Львові патрульний намагався заволодіти квартирою

У Львові група шахраїв намагалася заволодіти квартирою чоловіка, який виїхав за межі України, та залучила до цього інспектора патрульної служби. Нещодавно суд виніс рішення щодо одного з членів цієї злочинної групи. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

10 жовтня 2018 року Личаківський районний суд м. Львова засудив до 5 років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання на 2 роки члена злочинного угрупування, яке намагалося заволодіти чужою квартирою.

Як зазначається у рішенні суду, восени 2017 року, один з шахраїв дізнався про те, що є порожня квартира, власник якої протягом тривалого проміжку часу в помешканні не проживає, а зі слів сусідів - виїхав за межі території України. Вирішивши заволодіти його квартирою загальною площею 24 м2, вартістю станом на 28 грудня 2017 року 524900 гривень, шахрай залучив до реалізації свого плану ще кілька людей, зокрема інспектора патрульної поліції взводу № 2роти №3 батальйону №1 Управління патрульної поліції у м. Львові ДПП НП України. Також вони знайшли людину, схожу на власника квартиру, аби той видавав себе за хазяїна.

Вони зібрали документи на заміну паспорту власника квартири, а поліцейський допоміг написати у поліцію заяву про втрату паспорту та отримати довідку. Зібравши необхідні документи вони звернулися до Личаківського відділу ГУ ДМС у Львівській області за новим паспортом, проте "реалізація задуманого злочинного наміру не знайшла запланованого завершення". Справа в тому, що працівники вказаного відділу ГУ ДМС у Львівській області виявили невідповідність чоловіка, що надав документи, справжньому власнику паспорту. У подальшому їх злочинну діяльність викрили правоохоронні органи.

Таким чином, обвинувачений вчинив замах на шахрайство, що полягало у діях, спрямованих на придбання права на чуже майно, в особливо великих розмірах, шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Його дії органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

22 травня 2018 року між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості, згідно якої він беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину та погодився на покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років із звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном два роки.

10 жовтня 2018 року Личаківський районний суд м. Львова затвердив укладену угоду, визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та призначив покарання у виді пяти років позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі. Водночас звільнив від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном 2 роки.

Дії іншіх учасників угрупування виділені в окреме провадження.


Во Львове группа мошенников пыталась завладеть квартирой человека, который выехал за пределы Украины, и привлекла к этому инспектора патрульной службы. Недавно суд вынес решение в отношении одного из членов этой преступной группы. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

10 октября 2018 Лычаковский районный суд г. Львова приговорил к 5 годам лишения свободы и освободил от отбывания наказания на 2 года члена преступной группировки, которая пыталась завладеть чужой квартирой.

Как отмечается в решении суда, осенью 2017 года один из мошенников узнал о том, что есть пустующая квартира, владелец которой в течение длительного промежутка времени в помещении не проживает, а со слов соседей - выехал за пределы территории Украины. Решив завладеть его квартирой общей площадью 24 м2, стоимостью по состоянию на 28 декабря 2017 - 524900 гривен, мошенник привлек к реализации своего плана еще несколько человек, в том числе инспектора патрульной полиции взвода № 2роты №3 батальона №1 Управление патрульной полиции в г. Львове ГПП НП Украина. Также они нашли человека, похожего на владельца квартиру, чтобы тот выдавал себя за хозяина.

Они собрали документы на замену паспорта владельца квартиры, а полицейский помог написать в полицию заявление о потере паспорта и получить справку. Собрав необходимые документы, они обратились в Лычаковский отдел ГУ ГМС во Львовской области за новым паспортом, однако "реализация задуманного преступного намерения не нашла запланированного завершения". Дело в том, что работники указанного отдела ГУ ДМС в Львовской области обнаружили несоответствие человека, предоставившего документы, настоящему владельцу паспорта. В дальнейшем их преступную деятельность разоблачили правоохранительные органы.

Таким образом, обвиняемый совершил покушение на мошенничество, которое заключалось в действиях, направленных на приобретение права на чужое имущество, в особо крупных размерах, путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Его действия органом досудебного расследования квалифицированы по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

22 мая 2018 между прокурором и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности, согласно которой он безоговорочно признал свою виновность в совершении преступления и согласился на наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

10 октября 2018 Лычаковский районный суд г. Львова утвердил заключенное соглашение, признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении. В то же время освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Действия инших участников группировки выделены в отдельное производство.