STATUS QUO

мегабанк, банк

"Мегабанк" першим в Україні став асоційованим членом Global Alliance for Banking on Values

"Мегабанк" став асоційованим членом Global Alliance for Banking on Values. Відповідне рішення на цьому тижні ухвалила Рада Директорів Global Alliance for Banking on Values ​​(GABV), мережі провідних світових банків, повідомив голова правління АТ "Мегабанк" Олексій Яценко.

"Наш банк став першим в Україні, хто отримав запрошення стати асоційованим членом Global Alliance for Banking on Values. Вітаю з такою важливою подією всіх наших клієнтів і партнерів. Це стало можливо завдяки їм, адже вся наша команда працює на забезпечення належної якості послуг. Дякую колегам і вітаю всю команду "Мегабанку", яка своєю щоденною працею заслужила право отримати таке запрошення", - зазначив Яценко.

Global Alliance for Banking on Values ​​- це незалежна асоціація, яка обслуговує 50 млн клієнтів, має майже 200 млрд дол. Сукупних активів, в ній працює 67 000 співробітників. В Альянс сьогодні входить 58 фінансових інститутів і 16 стратегічних партнерів по всьому світу.

Як розповів Яценко, перш ніж отримати запрошення вступити в асоціацію, "Мегабанк" пройшов аудит на відповідність підходам асоціації. Серед них: відповідальне ведення банківського бізнесу (воно повинно відповідати місії асоціації - використовувати фінанси для забезпечення сталого економічного, соціального та екологічного розвитку); високий рівень корпоративного управління; розвиток реального сектора економіки та ін.

Яценко пояснив, що дає українському банку членство в GABV:

"Для нашого банку це глобальна платформа для обміну досвідом з усіма членами асоціації по всьому світу. Крім того, це можливість втілювати для наших клієнтів в Україні кращі практики міжнародного банківського сектора, оновлювати фінансові продукти і послуги. Ну і звичайно, це можливість інформувати членів асоціації і її клієнтів з усього світу про інвестиційний потенціал України".

Global Alliance for Banking on Values ​​(GABV) - некомерційна організація, незалежна мережа банків і банківських кооперативів, які прагнуть досягти позитивних змін в банківському секторі.

Мережа діє з 2009 року. Головний офіс альянсу розташований в Амстердамі, Нідерланди.

До мережі приєднуються банки, банківські кооперативи і кредитні спілки, мікрофінансові установи та банки з багатьох куточків світу: Північна і Латинська Америка, Азія, Африка, Європа, Австралія.


"Мегабанк" стал ассоциированным членом Global Alliance for Banking on Values. Соответствующее решение на этой неделе принял Совет Директоров Global Alliance for Banking on Values (GABV), сети ведущих мировых банков, сообщил председатель правления АО "Мегабанк" Алексей Яценко.

"Наш банк стал первым в Украине, кто получил приглашение стать ассоциированным членом Global Alliance for Banking on Values. Поздравляю с таким важным событием всех наших клиентов и партнеров. Это стало возможно благодаря им, ведь вся наша команда работает на обеспечение надлежащего качества услуг. Спасибо коллегам и поздравляю всю команду "Мегабанка", которая своим ежедневным трудом заслужила право получить такое приглашение", – отметил Яценко.

Global Alliance for Banking on Values – это независимая ассоциация, которая обслуживает 50 млн клиентов, имеет почти 200 млрд долл. совокупных активов, в ней работает 67 000 сотрудников. В Альянс сегодня входит 58 финансовых институтов и 16 стратегических партнеров по всему миру.

Как рассказал Яценко, прежде чем получить приглашение вступить в ассоциацию, "Мегабанк" прошел аудит на соответствие подходам ассоциации. Среди них: ответственное ведение банковского бизнеса (оно должно соответствовать миссии ассоциации – использовать финансы для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития); высокий уровень корпоративного управления; развитие реального сектора экономики и др.

Яценко пояснил, что дает украинскому банку членство в GABV:

"Для нашего банка это глобальная платформа для обмена опытом со всеми членами ассоциации по всему миру. Кроме того, это возможность воплощать для наших клиентов в Украине лучшие практики международного банковского сектора, обновлять финансовые продукты и услуги. Ну и конечно, это возможность информировать членов ассоциации и ее клиентов со всего мира об инвестиционном потенциале Украины".

Global Alliance for Banking on Values (GABV) – некоммерческая организация, независимая сеть банков и банковских кооперативов, которые стремятся достичь положительных изменений в банковском секторе.

Сеть действует с 2009 года. Главный офис альянса расположен в Амстердаме, Нидерланды.

К сети присоединяются банки, банковские кооперативы и кредитные союзы, микрофинансовые учреждения и банки из многих уголков мира: Северная и Латинская Америка, Азия, Африка, Европа, Австралия.

 

Автор: Тетяна Костенко