Найпопулярніші імена дітей 2018 року в Дрогобичі назвали сайту Zmistovno.com.ua у Головному управлінні статистики у Львівській області, інформує "Дрогобич.Інфо".  

Статистика демографічних показників Дрогобича (включаючи м. Стебник) за січень-жовтень 2018 року виглядає так:

  • кількість народжених: 598 осіб;
  • кількість померлих: 826 осіб;
  • кількість шлюбів: 381 одиниця;
  • кількість розлучень: 74 одиниці (кількість розлучень наведена за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку).

Найпопулярнішими іменами у місті Дрогобичі серед дівчаток були Вікторія, Анна, Вероніка, а серед хлопчиків – Матвій, Артем, Максим та Давид.

Найбільш рідкісними серед дівчаток були імена Аделіна, Євгенія, Маргарита, а серед хлопчиків — Всеволод, Дарій, Семен.


Самые популярные имена детей 2018 года в Дрогобыче назвали сайту Zmistovno.com.ua в Главном управлении статистики во Львовской области, информирует "Дрогобич.Инфо"

Статистика демографических показателей Дрогобыча (включая г. Стебник) за январь-октябрь 2018-го выглядит так:

  • число родившихся: 598 человек;
  • количество умерших: 826 человек;
  • количество браков: 381 единица;
  • количество разводов: 74 единицы (количество разводов приведено по данным органов государственной регистрации актов гражданского состояния без учета расторгнутых браков, совершенных в судебном порядке).

Самыми популярными именами в городе Дрогобыче среди девочек были Виктория, Анна, Вероника, а среди мальчиков - Матвей, Артем, Максим и Давид.

Наиболее редкими среди девочек были имена Аделина, Евгения, Маргарита, а среди мальчиков - Всеволод, Дарий, Семен.