STATUS QUO

операция, тромбоэмболия

Львівські кардіохірурги повністю знекровили пацієнтку, щоб врятувати їй життя

Львівські кардіохірурги повністю знекровили пацієнтку, щоб врятувати їй життя - такі операції в Україні роблять лише у Львові. Про це повідомляє ZAXID.NET.  

У Львівській обласній клінічній лікарні кардіохірурги врятували 42-річну жительку Луганська Ольгу Гуржій – з її легеневих артерій забрали жменьку тромбів. Жінка розповіла, що останні три роки її життя перетворилося на суцільні муки.

"Бували моменти, коли мені катастрофічно бракувало повітря навіть у стані спокою, коли я лежала. А при мінімальних фізичних навантаженнях тим паче. В лікарні в Лисичанську мені вперше поставили діагноз – тромбоемболія. У Києві, в Інститутті кардіології ім. академіка М. Стражеска, цей діагноз підтвердили", - розповіла Ольга Гуржій.

Ліки, на жаль, не допомогли. І в черговий приїзд до столиці пацієнтці порадили їхати до Львова. Їй допомогти могла тільки операція, яку в Україні роблять лише львівські кардіохірурги. Ольга Гуржій приїхала до Львова на консультацію, а опинилася на операційному столі. Результати обстежень показали, що подальше зволікання може закінчитися плачевно.

Такі операції складні, довготривалі. Передусім, треба пацієнта підключити до апарату штучного кровообігу, тобто серце і легені на час операції не працюють, а їхні функції виконує спеціальний апарат – оксигенатор. Тіло пацієнта охолоджують до температури 18 градусів, проводять медичний перелом грудини. А далі потрібно спинити кровообіг повністю – як природний, так і штучний, а кров з організму забрати в спеціальні резервуари. Тільки за таких умов досягається "сухе" операційне поле, коли хірурги можуть видалити тромботичні маси з найвіддаленіших розгалужень легеневих артерій. Вони розрізають легеневі артерії, спеціальними пристроями чистять їх, а тоді зшивають.

9 листопада Ольгу Гуржій уже виписали з лікарні й вона повернулася у Лисичанськ. Через місяць має приїхати на контрольний огляд, а щоб захворювання не повторилося, жінка прийматиме ліки, які запобігають утворенню тромбів.

Як розповів керівник клініки хірургії серця Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, професор Любомир Кулик, при тромбоемболії, коли вона починається гостро, 30% пацієнтів помирає, а 70% - виживає, але може померти в найближчий день, тиждень чи місяць, якщо їм вчасно не надати кваліфіковану допомогу. Утім, є частина пацієнтів, в яких тромби, що відірвалися (найчастіше вони утворюються при тромбозі глибоких вен), блукають організмом і осідають у легеневих артеріях. У таких пацієнтів розвивається хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія. З часом кров’яні згустки перетворюються на тверді білі маси, які закривають просвіт судин, порушуючи кровотік, що негативно позначається на роботі серця, легень тощо.

Досвідом львівських кардіохірургів зацікавилися колеги з Польщі. У них пацієнтів з діагнозом "хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія" оперують лише у Варшаві. Тепер планують проводити їх і у Кракові й запросили професора Любомира Кулика провести майстер-клас.


Львовские кардиохирурги полностью обескровили пациентку, чтобы спасти ей жизнь - такие операции в Украине делают только во Львове. Об этом сообщает ZAXID.NET

В областной клинической больницы кардиохирурги спасли 42-летнюю жительницу Луганска Ольгу Гуржий - из ее легочных артерий забрали горсть тромбов. Женщина рассказала, что последние три года ее жизнь превратилась в сплошные мучения.

"Бывали моменты, когда мне катастрофически не хватало воздуха даже в состоянии покоя, когда я лежала. А при минимальных физических нагрузках тем более. В больнице в Лисичанске мне впервые поставили диагноз - тромбоэмболия. В Киеве, в Институтти кардиологии им. Академика Н. Стражеско, этот диагноз подтвердили", - рассказала Ольга Гуржий.

Лекарства, к сожалению, не помогли. И в очередной приезд в столицу пациентке посоветовали ехать во Львов. Ей помочь могла только операция, которую в Украине делают только львовские кардиохирурги. Ольга Гуржий приехала во Львов на консультацию, а оказалась на операционном столе. Результаты обследований показали, что дальнейшее промедление может закончиться плачевно.

Такие операции сложные, длительные. Прежде всего, нужно пациента подключить к аппарату искусственного кровообращения, то есть сердце и легкие на время операции не работают, а их функции выполняет специальный аппарат - оксигенатор. Тело пациента охлаждают до температуры 18 градусов, проводят медицинский перелом грудины. А дальше нужно остановить кровообращение полностью - как естественный, так и искусственный, а кровь из организма забрать в специальные резервуары. Только при таких условиях достигается "сухое" операционное поле, когда хирурги могут удалить тромботические массы из самых отдаленных разветвлений легочных артерий. Они разрезают легочные артерии, специальными устройствами чистят их, а потом сшивают.

9 ноября Ольгу Гуржий уже выписали из больницы, и она вернулась в Лисичанск. Через месяц приедет на контрольный осмотр, а чтобы заболевание не повторилось, женщина должна принимать лекарства, которые предотвращают образование тромбов.

Как рассказал руководитель клиники хирургии сердца Львовского национального медуниверситета им. Д. Галицкого, профессор Любомир Кулик, при тромбоэмболии, когда она начинается остро, 30% пациентов умирает, а 70% - выживает, но может умереть в ближайшие дни, неделю или месяц, если им вовремя не оказать квалифицированную помощь. Впрочем, есть часть пациентов, у которых тромбы, оторвавшиеся (чаще всего они образуются при тромбозе глубоких вен), блуждают по организму и оседают в легочных артериях. У таких пациентов развивается хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Со временем кровяные сгустки превращаются в твердые белые массы, которые закрывают просвет сосудов, нарушая кровоток, что негативно сказывается на работе сердца, легких и др.

Опытом львовских кардиохирургов заинтересовались коллеги из Польши. У них пациентов с диагнозом "хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия" оперируют только в Варшаве. Теперь планируют проводить их и в Кракове и пригласили профессора Любомира Кулика провести мастер-класс.

Автор: Тетяна Костенко