STATUS QUO

кнопка, светофор

У Львові просять встановити світлофори з кнопками

Замінити нерегульовані пішоходні переходи на регульовані шляхом встановлення світлофора, який перемикається за допомогою кнопки, просять в петиції, що зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій.

Автор петиції Віталій Таряник зазначає, що у Львові багато є нерегульованих пішоходних переходів. В основному, такі переходи розташовані на основних магістралях, де є великий потік авто: Наукова, Луганська, Зелена та ін.

"На мою думку, зняло б незручності як автомобілістам, так і пішоходам переведення нерегульованого пішоходного переходу на нерегульований шляхом встановлення світлофора, який в любий потрібний момент переключався б за допомогою кнопки, яку б натискав пішохід для потреби".

Він просить встановити такі світлофори, зокрема - на вулицях Зелена, Луганська, Наукова, Любінська, та на інших.


Заменить нерегулируемые пешеходные переходы на регулируемые путем установления светофора, который переключается с помощью кнопки, просят в петиции, которая зарегистрирована в Единой системе местных петиций

Автор петиции Виталий Таряник отмечает, что во Львове есть много нерегулируемых пешеходных переходов. В основном, такие переходы расположены на основных магистралях c большим потоком авто: Научная, Луганская, Зеленая и др.

"По моему мнению, сняло бы неудобства как автомобилистам, так и пешеходам перевод нерегулируемого пешеходного перехода на нерегулируемый путем установления светофора, который в любой нужный момент переключался бы с помощью кнопки, которую нажимал пешеход при необходимости".

Он просит установить такие светофоры, в частности - на улицах Зеленая, Луганская, Научная, Любинская, и на других.

Автор: Тетяна Костенко