STATUS QUO

оружие, таможня, полиция

Львівські митники віддали поліцію зброю

Працівники Львівської митниці ДФС передали представникам Національної поліції понад 3 тисячі одиниць зброї та боєприпасів. Про це повідомляє ГУ ДФС України у Львівській області.

27 вересня 2019 року, в адміністративному приміщенні Львівської митниці ДФС, відбулося передавання органам Національної поліції зброї, вилученої працівниками митниці та конфіскованої за рішенням суду.

Свого часу цю зброю та боєприпаси вилучили працівники Львівської митниці ДФС під час незаконного переміщення через митний кордон України. Після експертиз, оцінки майна та рішень судів за дорученням виконавчої служби зброю передали представникам Головного управління Національної поліції у Львівській області для подальшого розпорядження ним.

Зброя, боєприпаси та складові частини, які вилучені згідно з протоколами про порушення митних правил, за висновками експертного дослідження НДЕКЦ МВС України належить до категорії холодної зброї, колюче-рублячої дії, та вогнепальної нарізної зброї, а також луки, які мають технічну забезпеченість, достатні вражаючі властивості та відносяться до механічно метальної  холодної зброї, які виготовлені промисловим способом.

Серед переданих: карабіни, луки, арбалети, ножі, набої, спецзасоби, основні частини та деталі до вогнепальної гладкоствольної та нарізної зброї (стволи, магазини, спускові колодки з курком, затвори в зібраному стані) тощо.


Работники Львовской таможни ГФС передали представителям Национальной полиции более 3000 единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ ГФС Украины во Львовской области.

27 сентября 2019, в административном помещении Львовской таможни ГФС, произошла передача органам Национальной полиции оружия, изъятого сотрудниками таможни и конфискованной по решению суда.

В свое время это оружие и боеприпасы изъяли работники Львовской таможни ГФС при незаконном перемещении через таможенную границу Украины. После экспертиз, оценки имущества и решений судов по поручению исполнительной службы оружие передали представителям Главного управления Национальной полиции во Львовской области для дальнейшего распоряжения им.

Оружие, боеприпасы и составные части, которые изъяты согласно протоколам о нарушении таможенных правил, по выводам экспертного исследования НИЭКЦ МВД Украины относится к категории холодного оружия, колюще-рубящего действия, и огнестрельного нарезного оружия, а также лука, которые имеют техническую обеспеченность, достаточные поражающие свойства и относятся к механически метательному холодному оружию, изготовленному промышленным способом.

Среди переданных: карабины, луки, арбалеты, ножи, патроны, спецсредства, основные части и детали к огнестрельному гладкоствольному и нарезному оружию (стволы, магазины, спусковые колодки с курком, затворы в собранном состоянии) и др.

Автор: Тетяна Костенко