STATUS QUO

Яке вершкове масло на Львівщині виявилося фальсифікатом

Центр експертиз ТЕСТ провів експертизу вершкового масла, яке продається у крамницях України, та виявив 20 марок-фальсифікатів, серед них – два львівських

Серед молочної продукції вершкове масло підробляють найчастіше, підробок - 70%. Оскільки в маслі дуже багато жиру на відміну від сметани, сиру і і тим паче молока - його підробляють найчастіше. Це підтвердилося у останньому тестуванні, яке зробив центр. В тестуванні приймали участь 29 зразків вершкового масла. Для дослідження масло купували в різних регіонах країни за різною ціною: від 15 до 40 грн за пачку в 200г.:

"3+3 корови", "Апрель", "Богодухівське", "Брест Литовск", "Воложинское", "Волошкове поле", "Всесмак", "Галичина", "Гомель-продукт", "Здорово", "Матвієнко ПП", "Метелик", "Молокія", "Миколаївмолпром", "Нота смаку", "Пан коцький", "Подільське", "Поліська сироварня", "Полтавський смак", "Попільнянське", "Радимо", "Самбірське", "Сіверянка", "Справжнє", "Староконстантиновский завод", "Токмак-молоко", "Традиційне", "Харківське", "Чертков".

За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин в залежності від їх кількості. Крім того, правдива інформація про склад - одне з ключових вимог законодавства щодо маркування. На жаль, вимоги ці часто порушуються. Це дослідження не стало винятком.

З 29 перевірених марок продукції лише 9 виявилися справжнім вершковим маслом, 20 зразків - фальсифікатом. Відносно вартості і якості в вершковому маслі простежується чітка тенденція: чим воно дешевше, тим більша ймовірність купити фальсифікат. Чим дорожче продукція, тим вона швидше за все буде справжньою.

Серед фальсифікованої продукції виявилися два львівські маслозаводи: Турківський та Самбірський. Повний список фальсифікованої продукції, на етикетках якої було написано "Вершкове масло" і був зазначений ДСТУ 4399: 2005 (в Білорусі свій стандарт), а насправді в складі було виявлено від 60 до 97% замінників молочного жиру:

 • "3+3 корови”
 • “Апрель”
 • “Богодухівський молзавод”
 • “Брест Литовск”
 • “Воложинское”
 • “Всесмак” (Львів)
 • “Гомель-продукт”
 • “Метелик”
 • “Миколаївмолпром”
 • “Нота смаку”
 • “Пан коцький”
 • “Подільське”
 • “Поліська сироварня”
 • “ПП Матвиенко О.В”
 • “Самбірське” (Самбірський маслозавод)
 • “Сіверянка”
 • “Справжнє” (Турківський маслозавод)
 • “Староконстантиновский молочный завод”
 • “Токмак-Молоко”
 • “Традиційне” (Рихальский завод сухого молока)

Проте видання "Турка – перлина Карпат" уточнює, що продукція Турківського маслозаводу виявилася не просто сфальсифікованою. Зловмисники підробили також дані виробника. Насправді за цим кодом ЄДРПОУ зареєстровано зовсім інше підприємство в Рівненській обл. (ТОВ "УКРМОЛПРОДУКТ", Рівненська обл., Дубенський район, село Злинець, ВУЛ. Першотравнева, будинок 2). Тож питання, хто, насправді, є виробником цього фальсифікату, залишається відкритим. http://turka-ua.net/news/2019-01-25-4882

Справжнє масло:

 • “Волошкове поле”
 • "Галичина”  (Галичина, Львів)
 • “Здорово”
 • “Молокия”
 • “Полтавський смак”
 • “Попільнянське”
 • “Радимо”
 • “Чертков” (развесное)
 • “Харківське”

Довідка SQ. Центр Експертиз ТЕСТ - незалежна громадська організація із захисту прав споживачів, заснована в 2001 році. Спеціалізується на проведенні освітніх програм для споживачів, в першу чергу - різних тестувань, досліджень якості і безпеки товарів і послуг. Фахівці Центру Експертиз ТЕСТ проводять порівняльні тестування якості аналогічної продукції різних виробників. Це дає споживачеві можливість реалізувати своє право на отримання незалежної та достовірної інформації про реальну якість товарів і послуг, прийняти адекватне і зважене рішення про покупку.


Центр экспертиз ТЕСТ провел экспертизу сливочного масла, которое продается в магазинах Украины, и обнаружил 20 марок-фальсификатов, среди которых – два львовских.

Среди молочной продукции сливочное масло подделывают чаще всего, подделок - 70%. Поскольку в масле очень много жира в отличие от сметаны, творога и тем более молока - его подделывают чаще всего. Это подтвердилось в последнем тестировании, которое сделал центр. В тестировании принимали участие 29 образцов сливочного масла. Для исследования масло покупали в разных регионах страны по разной цене от 15 до 40 грн за пачку в 200 г.:

"3 + 3 коровы", "Апрель", "Богодуховское", "Брест Литовск", "Воложинское", "Васильковое поле", "Всесмак", "Галичина", "Гомель-продукт", "Здорово", "Матвиенко ЧП", "Бабочка", "Молокия", "Николаевмолпром", "Нота вкуса", "Господин коцький", "Подольское", "Полесская сыроварня", "Полтавский вкус", "Попельнянское", "Радимо", "Самборское", "Северянка", "Настоящее", "Староконстантиновский завод", "Токмак-молоко", "Традиционное", "Харьковское", "Чертков".

По законодательству Украины добавлять любые жиры, кроме молочного в сливочном масле нельзя. Если продукт выпускается с другими жирами, это уже спред или маргарин в зависимости от их количества. Кроме того, правдивая информация о составе - одно из ключевых требований законодательства относительно маркировки. К сожалению, требования эти часто нарушаются. Это исследование не стало исключением.

Из 29 проверенных марок продукции лишь 9 оказались настоящим сливочным маслом, 20 образцов - фальсификатом. Относительно стоимости и качества в сливочном масле прослеживается четкая тенденция: чем оно дешевле, тем больше вероятность купить фальсификат. Чем дороже продукция, тем она скорее всего будет настоящей.

Среди фальсифицированной продукции оказались два львовских маслозавода: Турковский и Самборский. Полный список фальсифицированной продукции, на этикетках которой было написано "Сливочное масло" и был отмечен ДСТУ 4399: 2005 (в Беларуси свой стандарт), а на самом деле в составе было обнаружено от 60 до 97% заменителей молочного жира:

 • 3 + 3 коровы "
 • "Апрель"
 • "Богодуховский молокозавод"
 • "Брест Литовск"
 • "Воложинское"
 • "Всесмак"
 • "Гомель-продукт"
 • "Бабочка"
 • "Николаевмолпром"
 • "Нота вкуса"
 • "Господин коцький"
 • "Подольское"
 • "Полесская сыроварня"
 • "ЧП Матвиенко О.В."
 • "Самборское" (Самборский маслозавод)
 • "Северянка"
 • "Настоящее" (Турковский маслозавод)
 • "Староконстантиновский молочный завод"
 • "Токмак-Молоко"
 • "Традиционное" (Рыхальское завод сухого молока)

Однако издание "Турка - жемчужина Карпат" уточняет, что продукция Турковского маслозавода оказалась не просто сфальсифицированной. Злоумышленники подделали также данные производителя. На самом деле с этим кодом ЕГРПОУ зарегистрировано совсем другое предприятие в Ровенской обл. (ООО "УКРМОЛПРОДУКТ", Ровенская обл., Дубенский район, село Злынец, УЛ. Первомайская, дом 2). Поэтому вопрос, кто на самом деле является производителем этого фальсификата, остается открытым. http://turka-ua.net/news/2019-01-25-4882

Настоящее масло:

 • "Волошкове поле"
 • "Галичина"
 • "Здорово"
 • "Молокия"
 • "Полтавский вкус"
 • "Попельнянское"
 • "Советуем"
 • "Чертков" (развесной)
 • "Харьковское"

Справка SQ. Центр Экспертиз ТЕСТ - независимая общественная организация по защите прав потребителей, основанная в 2001 году. Специализируется на проведении образовательных программ для потребителей, в первую очередь - различных тестирований, исследований качества и безопасности товаров и услуг. Специалисты Центра Экспертиз ТЕСТ проводят сравнительные тестирования качества аналогичной продукции различных производителей. Это дает потребителю возможность реализовать свое право на получение независимой и достоверной информации о реальном качестве товаров и услуг, принять адекватное и взвешенное решение о покупке.