STATUS QUO

Як виглядатиме площа Двірцева після реконструкції (візуалізація)

​Інститут просторового розвитку розробив проект реконструкції площі Двірцевої, роботи над якою розпочнуть у 2019 році. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook. 

Як зазначив мер Львова Андрій Садовий, реконструкція площі Двірцевої -- один з найскладніших проектів, які реалізовує Львівська міська рада. Передовсім тому, що цей проект пов’язаний з роботою, життєдіяльністю і комфортом мільйонів громадян країни і гостей з-за кордону. Площа Двірцева є також у сфері функціонування великого державного підприємства Укрзалізниця, нею користуються багато інших великих і малих підприємств різної форми власності. Всі ці інтереси треба було обов’язково враховувати. В межах воркшопів за участі німецьких експертів з транспорту, головного архітектора міста, зацікавлених осіб комунальне підприємство "Інститут просторового розвитку" опрацювало понад 20 проектних концепцій, одна з яких лягла в основу робочого проекту.

"Як виглядає зараз площа Двірцева? Ми маємо хаотично запаркований простір, де для руху транспорту водії залишають одну вузьку смугу навколо фонтану і скверу. Через цю вузьку смугу мусить протиснутися весь автотранспорт, серед яких великогабаритні автобуси і весь приватний транспорт, який заповнює площу в час пік, коли до перонів підходять майже одночасно два-три поїзди. Затори — це звичайна ситуація в даній локації. Трамвайні зупинки розташовані дуже далеко від головного входу, і пасажири з валізами повинні пройти через весь цей невпорядкований транспортний безлад".

Андрій Садовий

Чого планують добитися в результаті реконструкції? Перш за все — порядку, завдяки якому пасажир чи водій гарантовано, без стресів, у запланований час потрапляє на свій поїзд або зустрічає подорожніх. Для цього проектанти рознесли на різні проїзні частини — аж до повного уникнення зустрічі — індивідуальний і громадський автотранспорт. Фактично, права половина площі призначена для висадки і посадки пасажирів міського і міжміського громадського транспорту, а ліва половина задовольняє потреби користувачів індивідуального автотранспорту. В проекті також передбачений комфортний доступ велосипедистів до головних залізничних воріт міста, щоправда поки що смугою, спільною з громадським транспортом.

"Ну і, звичайно на просторі, розташованому біля самого входу і споруди вокзалу домінувати буде пішохід, для якого буде створено всі зручні та естетичні умови".

Андрій Садовий

Проект передбачає до вже існуючого паркінгу Укрзалізниці в північно-західній частині площі додати паркінг підземний під сквером, який зазнає реконструкції. Підземний паркінг — це інвестиційний проект. Його ємність залежить від інвестора — геологія дозволяє планувати підземну стоянку на 2-3 рівня. Але навіть однорівневий підземний паркінг на 110 місць дозволяє вирішити проблеми нинішньої транспортної ситуації. Було проведено транспортне моделювання, яке показало, що сумарні паркувальні потужності Укрзалізниці й однорівневого підземного паркінгу дають сумарно понад 400 паркувальних місць, що достатньо для того, щоб площа працювала як транспортний вузол в нормальному режимі.

Міська рада вже готує документи на оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво підземного паркінгу.

57982601cd3544a8b485253a8a5a24c3.md.jpg ce25ccc06308fe488e3cc11b04fa2688.md.jpg 29eabcd62565398a0d68ad31e26258cc.md.jpg 2adea5454ed7703eb45fc5d9cd2ccd8e.md.jpg 1658cec85add9b6d42090b559978aa23.md.jpg 121e5b127b6718df40dc6481b28f5d62.md.jpg 88a95876b3be8dfa650af3d03f3a8b1e.md.jpg 409b688957a9a7ab7648b9d349e4ddbd.md.jpg


Институт пространственного развития разработал проект реконструкции площади Дворцовой, работы над которой начнут в 2019 году. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook

Как отметил мэр Львова Андрей Садовый, реконструкция площади Дворцовой - один из самых сложных проектов, которые реализует Львовский городской совет. Прежде всего потому, что этот проект связан с работой, жизнедеятельностью и комфортом миллионов граждан страны и гостей из-за рубежа. Площадь Дворцовая также в сфере функционирования крупного государственного предприятия Укрзализныця, ею пользуются многие другие больших и малых предприятий различной формы собственности. Все эти интересы надо было обязательно учитывать. В рамках воркшопов с участием немецких экспертов по транспорту, главного архитектора города, заинтересованных лиц коммунальное предприятие "Институт пространственного развития" разработало более 20 проектных концепций, одна из которых легла в основу рабочего проекта.

"Как выглядит сейчас площадь Дворцовая? Мы имеем хаотично запаркованное пространство, где для движения транспорта водители оставляют одну узкую полосу вокруг фонтана и сквера. Через эту узкую полосу должен протиснуться весь автотранспорт, среди которых крупногабаритные автобусы и весь частный транспорт, который заполняет площадь во время пик, когда к перронам подходят почти одновременно два-три поезда. Заторы - это обычная ситуация в данной локации. Трамвайные остановки расположены очень далеко от главного входа, и пассажиры с чемоданами должны пройти через весь этот неупорядоченный транспортный беспорядок".

Андрей Садовый

Чего планируют добиться в результате реконструкции? Прежде всего - порядка, благодаря которому пассажир или водитель гарантировано, без стрессов, в запланированное время попадает на свой поезд или встречает путников. Для этого проектанты разнесли на разные проезжие части - вплоть до полного избежания встречи - индивидуальный и общественный автотранспорт. Фактически, правая половина площади предназначена для высадки и посадки пассажиров городского и междугородного общественного транспорта, а левая половина удовлетворяет потребности пользователей индивидуального автотранспорта. В проекте также предусмотрен комфортный доступ велосипедистов к главным железнодорожным воротам города, правда пока полосой, общей с общественным транспортом.

"Ну и, конечно на пространстве, расположенном у самого входа и сооружения вокзала, доминировать будет пешеход, для которого созданы все удобные и эстетичные условия".

Андрей Садовый

Проект предусматривает к уже существующему паркингу Укрзализныци в северо-западной части площади добавить паркинг подземный в сквере, который будет реконструирован. Подземный паркинг - это инвестиционный проект. Его емкость зависит от инвестора - геология позволяет планировать подземную стоянку на 2-3 уровня. Но даже одноуровневый подземный паркинг на 110 мест позволяет решить проблемы нынешней транспортной ситуации. Было проведено транспортное моделирование, которое показало, что суммарные парковочные мощности Укрзализныци и одноуровневого подземного паркинга дают суммарно более 400 парковочных мест, что достаточно для того, чтобы площадь работала как транспортный узел в нормальном режиме.

Городской совет уже готовит документы на объявление инвестиционного конкурса на строительство подземного паркинга.

comments powered by Disqus