STATUS QUO

СПИД, ВИЧ, статистика, Львовщина

На Львівщині побільшало хворих на ВІЛ старше 50 років

На Львівщині побільшало хворих на ВІЛ-інфекції, зокрема частіше почали хворіти люди старше 50 років. Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

За даними департаменту, рівень поширеності ВІЛ-інфекції у Львівській області станом на 01.07.2017 року складає 134,6 випадки на 100 тис. населення, що набагато нижчий (в 2,4 рази), ніж середній по країні – 319,5 випадки (станом на 01.04.2017р.)

За 6 місяців 2017 року в області було зареєстровано 233 нових випадків ВІЛ-інфекції (у 2016 р. – 216), в тому числі в IV стадії ВІЛ-інфекції (стадії синдрому набутого імунодефіциту – СНІДу)  – 140 випадків (у 2016 р. – 85). Питома вага хворих, виявлених в стадії СНІДу, зросла. В цілому, на 1 липня 2017 року в області під медичним спостереженням перебувало 3411 ВІЛ-позитивних (серед них 61 дитина), в тому числі 1095 осіб -  хворі в стадії СНІДу (серед них 17 дітей). За I півріччя 2017 року діагноз ВІЛ-інфекція підтверджений двом дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів.

Зберігається тенденція до зростання статевого (переважно гетеросексуального) шляху інфікування. Найбільш поширеним захворюванням серед ВІЛ-позитивних є туберкульоз - 101 випадок з 140 осіб в стадії СНІДу. Зменшилася питома вага людей, які вживають ін’єкційні наркотики, серед загальної кількості вперше зареєстрованих ВІЛ-позитивних: з 31% за 6 місяців 2016 року і до 29,2% за 6 місяців 2017 року.

Використання зараженого ін’єкційного інструментарію залишається одним з основних чинників ризику інфікування ВІЛ. Проте звертає на себе увагу процес “старіння” епідемії ВІЛ-інфекції - упродовж першого півріччя 2017 року відсоток осіб старше 50 років досяг 12,1%. Чинниками, які призводять до “старіння” епідемії, є зменшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію серед молодших вікових груп; збільшення кількості інфікувань ВІЛ серед представників старших вікових груп та вплив антиретровірусної терапії на збільшення тривалості життя людей, які живуть з ВІЛ.

Медики зазначають, що лише кожен другий з уражених ВІЛ-інфекцією знає про свій ВІЛ-позитивний статус, що створює сприятливі умови для передачі ВІЛ статевим партнерам, через спільне вживання наркотиків ін’єкційним шляхом та ін.


На Львовщине возросло количество больных ВИЧ-инфекции, в частности чаще стали болеть люди старше 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, уровень распространенности ВИЧ-инфекции во Львовской области по состоянию на 01.07.2017 года составляет 134,6 случая на 100 тыс. населения, что намного ниже (в 2,4 раза), чем средний по стране - 319,5 случая ( по состоянию на 01.04.2017р.)

За 6 месяцев 2017 года в области было зарегистрировано 233 новых случаев ВИЧ-инфекции (в 2016-м - 216), в том числе в IV стадии ВИЧ-инфекции (стадии синдрома приобретенного иммунодефицита - СПИД) - 140 случаев (в 2016 - 85). Удельный вес больных, выявленных в стадии СПИДа, возросла. В целом, на 1 июля 2017 года в области под наблюдением находилось 3411 ВИЧ-положительных (среди них 61 ребенок), в том числе 1095 человек - больные в стадии СПИДа (среди них 17 детей). За I полугодие 2017-го диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден двум детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей.

Сохраняется тенденция к росту полового (преимущественно гетеросексуального) пути инфицирования. Наиболее распространенным заболеванием среди ВИЧ-позитивных является туберкулез - 101 случай из 140 человек в стадии СПИДа. Уменьшился удельный вес людей, употребляющих инъекционные наркотики, среди общего количества впервые зарегистрированных ВИЧ-положительных: с 31% за 6 месяцев 2016 и до 29,2% за 6 месяцев 2017 года.

Использование зараженного инъекционного инструментария остается одним из основных факторов риска инфицирования ВИЧ. Однако обращает на себя внимание процесс "старения" эпидемии ВИЧ-инфекции - п течение первого полугодия 2017 года процент лиц старше 50 лет достиг 12,1%. Факторами, которые приводят к "старению" эпидемии, является уменьшение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди младших возрастных групп; увеличение количества заражений ВИЧ среди представителей старших возрастных групп и влияние антиретровирусной терапии на увеличение продолжительности жизни людей, живущих с ВИЧ.

Медики отмечают, что лишь каждый второй из пораженных ВИЧ-инфекцией знает о своем ВИЧ-статусе, что создает условия для передачи ВИЧ половым партнерам, через совместное употребление наркотиков инъекционным путем и др.

Автор: Тетяна Костенко