STATUS QUO

ДАБІ заборонила будувати багатоповерхівку у Львові

ДАБІ скасувала містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки у Львові на вулиці Солов’їній через порушення. Про це повідомляє прес-служба Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області провів позапланову перевірку Управління архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради щодо законності видачі містобудівних умов і обмежень на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А у місті Львові. Замовником забудови земельної ділянки є ТзОВ "ДКС Захід".

Під час проведення позапланової перевірки встановлено, що містобудівні умови і обмеження видані з порушенням вимог законодавства та державних будівельних норм: на дві земельні ділянки видано одні містобудівні умови і обмеження, що не містять конкретних положень нормативних розрахунків із вмістом цифрових показників та з порушенням терміну їх видачі.

У зв’язку з чим, Департаментом прийнято рішення про скасування дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на вул. Солов’їній, 21, 21-А у м. Львові. На даний час Департамент вживає заходи щодо зупинення виконання будівельних робіт за вказаною адресою.


ГАСК отменил градостроительные условия и ограничения на застройку земельного участка во Львове на улице Соловьиной из-за нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области провел внеплановую проверку Управления архитектуры и урбанистики Департамента градостроения Львовского городского совета относительно законности выдачи градостроительных условий и ограничений на строительство многоквартирного жилого дома со встроенной подземной автостоянкой на ул. Соловьиной, 21, 21-А в городе Львове. Заказчиком застройки земельного участка является ООО "ДКС Запад".

При проведении внеплановой проверки установлено, что градостроительные условия и ограничения выданы с нарушением требований законодательства и государственных строительных норм: на два земельных участка выданы одни градостроительные условия и ограничения, не содержащие конкретных положений нормативных расчетов с содержанием цифровых показателей и с нарушением срока их выдачи.

В связи с чем Департаментом принято решение об отмене действия градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка на ул. Соловьиной, 21, 21-А в г. Львове. В настоящее время Департамент принимает меры по остановке выполнения строительных работ по указанному адресу.