STATUS QUO

Хто такі "інспектори з паркування": що потрібно знати водіям

Сьогодні вступив в дію Закон України "Про реформування сфери паркування транспортних засобів". Що чекає українських водіїв та автовласників?

Права "інспекторів з паркування"

Як розповів один з авторів закону №2262-VIII (проект №5364), консультант апарату Верховної Ради Павло Фролов, інспектори з паркування стануть повноцінними службовцями місцевої влади, так би мовити, прообразом муніципальної поліції. Конкурс, іспити, стажування, присяга - все це обов'язкові атрибути прийняття їх на роботу. Інспектори отримають право на місці виносити постанови за порушення правил зупинки та паркування транспортних засобів. А додатковою гарантією їх нормальної роботи буде обов'язкова фото-відео фіксація порушень за допомогою планшетів з фотокамерами, на яких буде встановлено спеціальне програмне забезпечення.

"За діяльність інспекторів з паркування відповідатиме місцева влада, в тому числі і політично".

Павло Фролов

Як відрізнити інспекторів з паркування від "старих паркувальників"

Яким чином водій зможе визначити: чи має він справу з "уповноваженою особою" або з шахраєм, який, наприклад, носить з собою фотоапарат і натякає на "вирішення питання на місці"?

Згідно з новим законом, особистий контакт водія з інспектором може статися виключно тоді, коли водієві буде необхідна допомога - наприклад, щоб розібратися, як правильно користуватися паркоматом, або оплатити парковку з мобільного телефону, зазначає Павло Фролов.

"Інспекторам забороняється приймати від водіїв готівку як за послугу паркування, так і в якості штрафу. Більш того: для запобігання таких випадків у законі з'явилася окрема стаття - про відповідальність інспекторів за отримання готівки. Штраф для інспекторів досить серйозний - від 850 до 2040 гривень".

Павло Фролов

Отже, якщо до водія звертається якась особа з вимогою сплатити штраф на місці, або іншим подібним способом "вирішити питання" - це однозначно порушення закону, тоді варто звертатися на міську "гарячу лінію" або навіть викликати поліцію.

Чи не буде конкуренції між патрульними і представниками муніципалітетів?

Павло Фролов запевняє, що конкуренції не буде. Основним завданням поліції є забезпечення безпеки дорожнього руху, а не боротьба з пробками. Той факт, що муніципальні інспектори на додаток до поліцейських отримали повноваження притягати до відповідальності за порушення правил зупинки-стоянки автомобілів, матиме більше позитивного ефекту, адже місцева влада більше зацікавлена ​​в забезпеченні вільного проїзду автошляхами міста.

Як уникнути "подвійного" штрафу

Виходить, і поліція, і інспектори з паркування зможуть одночасно накладати стягнення за одне порушення. Як застрахувати себе від ситуації, коли за необережно залишену "під знаком" машину прийде кілька штрафів?

Виявляється, в законі передбачено низку запобіжників виникнення такої ситуації.

  • По-перше, обов'язково на лобовому склі авто буде залишатися копія постанови про притягнення до відповідальності, що буде інформувати іншу посадову особу про те, що порушення вже оформлено.
  • По-друге, матеріали фото-відеофіксації будуть відправлятися до спеціального Реєстру МВС, і при відправленні буде обов'язкова перевірка, чи не були аналогічні обставини вже зафіксовані раніше. Усі наступні постанови, якщо такі і з'являться, будуть скасовані, відповідно, порушника зобов'яжуть сплатити за одне окреме порушення тільки один штраф.

Як оплатити

Яким стане правильний процес оплати послуг платних паркувальних майданчиків після 27 вересня цього року? Як діяти водієві, щоб не отримати штраф за нібито неоплачені послуги?

Способи оплати можуть бути різними: через паркомат, платіжний термінал, з банківського рахунку, за допомогою СМС (мобільне паркування) та інші.

"До речі, передбачено 10 безкоштовних хвилин паркування - для того, щоб водій міг спокійно вибрати найбільш зручний для себе спосіб оплати".

Павло Фролов

На першому етапі буде необхідно залишати на видному місці на передній панелі свого автомобіля документ про оплату паркування. Якщо ж ваше місто вже впровадив Автоматизовану систему контролю оплати парковки (так зване АСКОП), вам цього робити буде не потрібно - платіж автоматично відобразиться в системі.

Схитрувати не вийде

А якщо водій вирішить схитрувати - наприклад, заздалегідь роздрукує чек за парковку, або навіть копію постанови, і залишить її під двірником, щоб інспектори вважали, що це авто вже нібито "оштрафували" і оформили цю постанову?

Павло Фролов сумнівається, що в кожному автомобілі можна реалізувати технічну можливість друку всіх видів чеків або документів, щоб в них були вказані дата, час, місце паркування або фіксації порушення, прізвище інспектора та інші реквізити. Тому так обдурити систему навряд чи вдасться. Крім того, як поліція, так і інспектори з паркування отримають можливість перевіряти справжність постанов онлайн. Якщо виявиться, що документ підроблений, - настане зовсім інша відповідальність, значно вище, ніж вартість паркування або штраф за несплату послуг стоянки.

За матеріалами auto.ria.com 


Сегодня вступил в действие Закон Украины "О реформировании сферы паркования транспортных средств". Что ожидает украинских водителей и автовладельцев?

Права "инспекторов по парковке"

Как рассказал один из авторов закона №2262-VIII (проект №5364), консультант аппарата Верховной Рады Павел Фролов, инспекторы по парковке станут полноценными служащими местной власти, так сказать, прообразом муниципальной полиции. Конкурс, экзамены, стажировка, присяга – все это обязательные атрибуты принятия их на работу. Инспекторы получат право на месте выносить постановления за нарушение правил остановки и парковки транспортных средств. А дополнительной гарантией их нормальной работы будет обязательная фото-видео фиксация нарушений с помощью планшетов с фотокамерами, на которых будет установлено специальное программное обеспечение.

"За деятельность инспекторов по парковке будет отвечать местная власть, в том числе и политически".

Павел Фролов

Как отличить инспекторов по парковке от "старых парковщиков"

Каким образом водитель сможет определить: имеет ли он дело с "уполномоченным лицом" или с мошенником, который, например, носит с собой фотоаппарат и намекает на "решение вопроса на месте"?

Согласно новому закону, личный контакт водителя с инспектором может произойти исключительно тогда, когда водителю будет необходима помощь — например, чтобы разобраться, как правильно пользоваться паркоматом, или оплатить парковку с мобильного телефона.

"Инспекторам запрещается принимать от водителей наличные деньги как за услугу парковки, так и в качестве штрафа. Более того: для предотвращения таких случаев в законе появилась отдельная статья – об ответственности инспекторов за получение наличных. Штраф для инспекторов достаточно серьезный - от 850 до 2040 гривен".

Павел Фролов

Итак, если к водителю обращается некое лицо с требованием оплатить штраф на месте, или другим подобным способом "решить вопрос" – это однозначно нарушение закона, тогда стоит обращаться на городскую "горячую линию" или даже вызвать полицию.

Не будет ли конкуренции между патрульными и представителями муниципалитетов?

Павел Фролов заверяет, что конкуренции не будет. Основной задачей полиции является обеспечение безопасности дорожного движения, а не борьба с пробками. Тот факт, что муниципальные инспекторы в дополнение к полицейским получили полномочия привлекать к ответственности за нарушение правил остановки-стоянки автомобилей, будет иметь больше положительного эффекта, ведь местная власть больше всех заинтересована в обеспечении свободного проезда по автодорогам города.

Как избежать "двойного" штрафа

Получается, и полиция, и инспекторы по парковке смогут одновременно налагать взыскания за одно нарушениею Как застраховать себя от ситуации, когда за неосторожно оставленную "под знаком" машину придет несколько штрафов?

Оказывается, в законе предусмотрен ряд предохранителей возникновения такой ситуации.

  • Во-первых, обязательно на лобовом стекле авто будет оставляться копия постановления о привлечении к ответственности, что будет информировать другое должностное лицо о том, что нарушение уже оформлено.
  • Во-вторых, материалы фото-видеофиксации будут отправляться в специальный Реестр МВД, и при отправке будет обязательная проверка, не были ли аналогичные обстоятельства уже зафиксированы ранее. Все последующие постановления, если такие и появятся, будут отменены, соответственно, нарушителя обяжут уплатить за одно отдельное нарушение только один штраф.

Как оплачивать

Каким станет правильный процесс оплаты услуг платных парковочных площадок после 27 сентября этого года? Как поступать водителю, чтобы не получить штраф за якобы неоплаченные услуги?

Способы оплаты могут быть разными: через паркомат, платежный терминал, с банковского счета, посредством СМС (мобильная парковка) и другие.

"Кстати, предусмотрено 10 бесплатных минут парковки – для того, чтобы водитель мог спокойно выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты".

Павел Фролов

На первом этапе будет необходимо оставлять на видном месте на передней панели своего автомобиля документ об оплате парковки. Если же ваш город уже внедрил Автоматизированную систему контроля оплаты парковки (так называемое АСКОП), вам этого делать будет не нужно – платеж автоматически отобразится в системе.

Схитрить не получится

А если водитель решит схитрить – например, заранее распечатает чек за парковку, или даже копию постановления, и оставит ее под дворником, чтобы инспекторы считали, что это авто уже якобы "оштрафовали" и оформили настоящее постановление?

Павел Фролов сомневается, что в каждом автомобиле можно реализовать техническую возможность печати всех видов чеков или документов, чтобы в них были указаны дата, время, место парковки или фиксации нарушения, фамилия инспектора и другие реквизиты. Поэтому так обмануть систему вряд ли удастся. Кроме того, как полиция, так и инспекторы по парковке получат возможность проверять подлинность постановлений онлайн. Если окажется, что документ поддельный, – наступит совсем другая ответственность, значительно выше, чем стоимость паркования или штраф за неуплату услуг стоянки.

По материалам auto.ria.com