STATUS QUO

Воєнний стан. Корисно знати

У країні планується введення воєнного стану. У ніч на 26 листопада відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, учасники якого сформулювали відповідне звернення до Президента України. Глава держави персонально висловився "за".

Приводом до актуалізації даного питання став інцидент в районі Керченської протоки. Російське військове судно протаранило український буксир. Три плавзасоби і 23 службовців ВМС України затримані. У момент затримання були поранені 6 громадян України.

26 листопада питання про введення воєнного стану розглянуть народні депутати на екстреному засіданні Верховної Ради.

Status Quo з'ясовував, як зміниться життя країни в цілому і рядового громадянина зокрема в умовах воєнного стану.

Всі питання, пов'язані з введенням та скасуванням воєнного стану, регламентуються спеціальним законом України "Про правовий режим воєнного стану".

 

Всі обмеження прав і свобод, зміни повноважень органів влади і дії окремих законів обумовлюються в 24 пунктах. Але при введенні воєнного стану в дію можуть бути введені тільки деякі. Вони повинні бути чітко визначені у відповідному нормативному акті.

Але є комплекс прав і гарантій, які не можуть бути обмежені за жодних обставин.

Не може скасовуватися заборона на застосування тортур, поводження чи покарання, що принижує гідність. Громадяни зберігають право на правову допомогу і справедливий суд. Їх не можна змушувати свідчити проти себе і своїх рідних і близьких.

Під час воєнного стану не можна розпустити парламент. Також не можуть бути припинені повноваження омбудсмена, міністерств, органів місцевого самоврядування, судів і прокуратур. Також не допускається зміна Конституції.

Воєнний стан скасовується указом президента в разі усунення загрози нападу або загрози національної стратегії незалежності України, її територіальної цілісності або ж після закінчення обумовленого терміну, якщо дія воєнного стану не було продовжено.


В стране планируется введение военного положения. В ночь на 26 ноября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, участники которого сформулировали соответствующее обращение к Президенту Украины. Глава государства персонально высказался "за".

Поводом к актуализации данного вопроса послужил инцидент в районе Керченского пролива. Российское военное судно протаранило украинcкий буксир. Три плавсредства и 23 служащих ВМС Украины задержаны. В момент задержания были ранены 6 граждан Украины.

26 ноября вопрос о введении военного положения рассмотрят народные депутаты на экстренном заседании Верховной Рады.

Status Quo выяснял, как изменится жизнь страны в целом и рядового гражданина в частности в условиях военного положения.

Все вопросы, связанные с введением и отменой военного положения, регламентируются специальным законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Все ограничения прав и свобод, изменения полномочий органов власти и действия отдельных законов оговариваются в 24 пунктах. Но при введении военного положения в действие могут быть введены только некоторые. Они должны быть четко оговорены в соответствующем нормативном акте.

Но есть комплекс прав и гарантий, которые не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах.

Не может отменяться запрет на применение пыток, унизительного обращения или наказания. Граждане сохраняют право на правовую помощь и справедливый суд. Их нельзя заставлять свидетельствовать против себя и своих родных и близких.

Во время военного положения нельзя распустить парламент. Также не могут быть прекращены полномочия омбудсмена, министерств, органов местного самоуправления, судов и прокуратур. Также не допускается изменение Конституции.

Военное положение отменяется указом президента в случае устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности или же по истечении оговоренного срока, если действие военного положения не было продлено.