STATUS QUO

Як отримати податкову знижку на розвиток дитини

Зі слів очільника Львівської юстиції Миколи Станіщука, держава може повертати з податку на доходи, сплаченого батьками, податкову знижку на розвиток дитини. Як саме – у матеріалі Status Quo. 

Отримати податкову знижку можна на оплату навчання дитини у:

 • дитячих садочках;
 • гуртках, секціях;
 • школах;
 • профтехучилищах, коледжах;
 • закладах вищої освіти.

Важливо: орієнтовний розмір податкової знижки – 18% від фактично сплаченої за навчання суми.

Алгоритм дій для отримання податкової знижки:

 • Оплатіть навчання та збережіть квитанцію для податкової про оплату;
 • Отримайте від роботодавця довідку про доходи;
 • До 31 грудня поточного року заповніть податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;
 • Подайте документи на отримання знижки в ДФС за місцем реєстрації та отримайте податкову знижку.

Микола Станіщук наголошує, що, завдяки таким ініціативам як податкова знижка батьки стануть відповідальними, а діти більш захищеними.


По словам главы Львовской юстиции Николая Станищук, государство может возвращать по налогу на доходы, уплаченного родителями, налоговую скидку на развитие ребенка. Как именно - в материале Status Quo. 

Получить налоговую скидку можно на оплату обучения ребенка в:

 • детских садах;
 • кружках, секциях;
 • школах;
 • профтехучилищах, колледжах;
 • учреждениях высшего образования.

Важно: ориентировочный размер налоговой скидки - 18% от фактически уплаченной за обучение суммы.

Алгоритм действий для получения налоговой скидки:

 • Оплатите обучение и сохраните квитанцию ​​для налоговой об оплате;
 • Получите от работодателя справку о доходах;
 • До 31 декабря текущего года заполните налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год;
 • Подайте документы на получение скидки в ГФС по месту регистрации и получите налоговую скидку.

Николай Станищук отмечает, что, благодаря таким инициативам как налоговая скидка родители станут ответственными, а дети более защищенными.