STATUS QUO

Львовгаз, Червоноградтеплоэнерго, отключили, котельная, долг

Газівники відключили Червоноградську котельню за борги

Мільйонні борги тепловиків в Червонограді за розподіл газу привели до зупинки котельні. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Львівгаз".

За даними прес-служби, "Червоноградтеплокомуненерго" має борг перед ПАТ "Львівгаз" за послуги з розподілу газу в розмірі 7,5 млн грн.

"Несвоєчасні розрахунки підприємств ТКЕ унеможливлюють проведення належної підготовки газорозподільної системи регіону до опалювального сезону. Ми неодноразово зверталися до підприємства теплоенергетики Червонограда, інформуючи про необхідність погасити борг в найкоротші терміни. При цьому керівництву підприємства було запропоновано підписати договір по реструктуризації боргу і подати графіки його погашення. Однак теплопостачальне підприємство не скористалося жодним з можливих варіантів для вирішення ситуації", - повідомив технічний  директор ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

У зв'язку з цим ПАТ "Львівгаз" методом зварювання відключило від мережі газопостачання котельню №5 "Червоноградтеплокомуненерго".

За данням газівників, сьогодні у Львівській області найбільшими боржниками є підприємства ТКЕ з Дрогобича, Стрия, Борислава, Стебника та Брод. Загальна сума заборгованості тепловиків за послуги з розподілу газу досягає більш 71 млн грн.


Миллионные долги тепловиков в Червонограде за распределение газа привели к остановке котельной. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Львовгаз".

По данным пресс-службы, "Червоноградтеплокоммунэнерго" имеет долг перед ПАО "Львовгаз" за услуги по распределению газа в размере 7,5 млн. грн.

"Несвоевременные расчеты предприятий ТКЭ делают  невозможным проведение надлежащей подготовки газораспределительной системы региона к отопительному сезону. Мы неоднократно обращались к предприятию теплоэнергетики Червонограда информируя о необходимости погасить долг в кратчайшие сроки. При этом, руководству предприятия было предложено подписать договор по реструктуризации  долга и подать графики его погашения. Однако теплоснабжающее предприятие не воспользовалось ни одним из возможных вариантов для решения ситуации", - сообщил технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

В связи с этим ПАО "Львовгаз" методом сварки отключил от сети газоснабжения котельную №5 "Червоноградтеплокоммунэнерго".

По данням газовщиков, сегодня во Львовской области крупнейшими должниками являются предприятия ТКЭ из Дрогобыча, Стрыя, Борислава, Стебника и Брод. Общая сумма задолженности тепловиков за услуги по распределению газа достигает более 71 млн грн. 

Автор: Тетяна Костенко