STATUS QUO

Стали відомі подробиці отруєння в готелі на Львівщині

Стали відомі подробиці спалаху гострої кишкової інфекції серед відпочиваючих в готелі "Валентина" смт. Східниця.

Як повідомляє Дрогобицьке міське управління ГУ Держпродспоживслужби Львівської області,  24 квітня в інфекційне відділення Бориславської центральної міської лікарні поступило 4 осіб із скаргами на загальну слабкість, нудоту, блювоту, пронос, біль у животі, підвищену температуру тіла. При поступленні встановлений діагноз – "гостра кишкова інфекція?" Всього постраждало 5 осіб, одна із них відмовилась від госпіталізації.

Постраждалі особи відпочивали та харчувалися в готелі "Валентина" ПП Сохнич В.Ф., розташованого на вул. 16 Липня, 11А в с.м.т. Східниця Дрогобицького району Львівської області, своє захворювання пов'язують із  споживанням продуктів харчування в їдальні готелю.

В ході перевірки їдальні готелю виявлені порушення: санітарний стан приміщень їдальні незадовільний, не дотримуються правил миття столового посуду, працівниками їдальні не пройдені профілактичні медичні огляди та гігієнічну підготовку, прибиральний інвентар не маркований, кількість його недостатня. 

ПП Сохнич В.Ф  наданий припис щодо усунення виявлених порушень. Винесено Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів в  їдальні готелю "Валентина".

Фахівцями  Дрогобицького міжміського відділу ДУ "Львівський ОЛЦ МОЗ України" для проведення відповідних лабораторних досліджень було відібрано 3 взірці харчових продуктів, проби води питної, 20 змивів з об'єктів довкілля, обстежено працівників харчоблоку. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області/


Стали известны подробности вспышки острой кишечной инфекции среди отдыхающих в отеле "Валентина" пгт. Сходница.

Как сообщает Дрогобычское городское управление ГУ Госпродпотребслужбы Львовской области, 24 апреля в инфекционное отделение Бориславской центральной городской больницы поступило 4 человека с жалобами на общую слабость, тошноту, рвоту, понос, боль в животе, повышенную температуру тела. При поступлении установлен диагноз - "острая кишечная инфекция?" Всего пострадало 5 человек, один из них отказался от госпитализации.

Пострадавшие отдыхали и питались в гостинице "Валентина" ЧП Сохнич В.Ф., расположенной на ул. 16 Июля, 11А в пгт Сходница Дрогобычского района Львовской области, свое заболевание связывают с потреблением продуктов питания в столовой отеля.

В ходе проверки столовой отеля выявлены нарушения: санитарное состояние помещений столовой неудовлетворительное, не соблюдают правил мытья столовой посуды, работники столовой не прошли профилактические медицинские осмотры и гигиеническую подготовку, уборочный инвентарь не маркирован, количество его недостаточно.

ЧП Сохнич В.Ф предоставлено предписание по устранению выявленных нарушений. Вынесено решение о временной приостановке производства и обращения пищевых продуктов в столовой отеля "Валентина".

Специалистами Дрогобычского междугородной отдела ГУ "Львовский ОЛЦ МЗ Украины" для проведения соответствующих лабораторных исследований было отобрано 3 образца пищевых продуктов, пробы воды питьевой, 20 смывов с объектов окружающей среды, обследованы работников пищеблока. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области