STATUS QUO

Брюховецкая, Ряснянская, канализация

Каналізування на вулиці Брюховицькій з’явиться вже влітку

На вулицях Ряснянська, Брюховицька тривають роботи зі спорудження нових каналізаційних колекторів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Будівельні роботи розпочали у листопаді 2016 року і зараз уже прокладено близько 2 км трубопроводів на вулицях Величковського, Брюховицькій, Сотника Панаса. Загалом роботи мають завершити до серпня цього року.

“Багато мешканців у Львові живуть у приватній забудові, фактично, як сільська місцина. Завжди тут була одна найбільша проблема – це неканалізовані райони. Цього року ця дільниця отримає каналізування. Буде прокладено 5 км мереж, з міського бюджету ми використаємо 20 млн грн. 600 садиб отримають нормальне каналізування. Поступово, крок за кроком, наше завдання – каналізувати весь Львів. Ми на сьогодні маємо орієнтовно 8% міста не каналізованого, де є приватна забудова”, - розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, підрядники виконали близько 50% від загального обсягу робіт відповідно до проекту і йдуть з випередженням графіку. Головна складність цього об’єкту - це високий рівень грунтових вод на місці прокладання колекторів, траншеї постійно затоплює. Однак найпроблемнішу ділянку – два переходи під залізничними коліями – уже завершили взимку, коли був промерзлий грунт. В межах роботи, яку зараз проводят на вул. Брюховицькій, буде каналізовано 12 вулиць. Найбільші з них - це вул. Ряснянська і вул. Брюховицька. До кінця літа підрядник зобов’язується завершити загально-будівельні роботи.

“На перспективу, за залізницею є друга частина цього мікрорайону, яка теж складається з 300 дворів. На сьогодні виконуємо проектні роботи по каналізуванню решти мікрорайону. До кінця року плануємо їх завершити і на наступний рік далі пропонуватимемо продовжити каналізування цього мікрорайону”, – розповів директор ЛМКП “Львівводоканал“ Валентин Вольський.

Також у травні 2017 року розпочнеться будівництво напірно-самотічних каналізаційних колекторів в смт. Рудно.


На улицах Ряснянская, Брюховицька ведутся работы по сооружению новых канализационных коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Строительные работы начали в ноябре 2016 года, и сейчас уже проложено около 2 км трубопроводов на улицах Величковского, Брюховицкого, Сотника Афанасия. В целом работы должны завершить до августа этого года.

"Многие жители во Львове живут в частной застройке, фактически, как сельская местность. Всегда здесь была одна большая проблема - это неканализированные районы. В этом году этот участок получит канализацию. Будет проложено 5 км сетей, из городского бюджета мы используем 20 млн грн. 600 усадеб получат нормальную канализацию. Постепенно, шаг за шагом, наша задача - канализировать весь Львов. Мы сегодня имеем ориентировочно 8% города, не канализированного, где есть частная застройка", - рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, подрядчики выполнили около 50% от общего объема работ в соответствии с проектом и идут с опережением графика. Главная сложность этого объекта - это высокий уровень грунтовых вод на месте прокладки коллекторов, траншеи постоянно затапливает. Однако самую проблемную область - два перехода под железнодорожными путями - уже завершили зимой, когда грунт промерз. В рамках работы, которую сейчас проводят на ул. Брюховицкого, будут канализированы 12 улиц. Крупнейшие из них - это ул. Ряснянская и ул. Брюховицька. К концу лета подрядчик обязуется завершить общестроительные работы.

"В перспективе, за железной дорогой есть вторая часть этого микрорайона, которая состоит из 300 дворов. На сегодня выполняем проектные работы по канализации остальной части микрорайона. До конца года планируем их завершить и на следующий год дальше предлагать продолжить канализации этого микрорайона", - рассказал директор ЛГКП "Львовводоканал" Валентин Вольский.

Также в мае 2017 года начнется строительство напорно-самотечных канализационных коллекторов в с. Рудно.

Автор: Тетяна Костенко